Výtopna Zlíchov Praha

Renovace průmyslových lokomotiv, 4 parní, 4 motorové lokomotivy, parní válec, historická nákladní auta.

E-mail: parni@masinka.cz
Web: www.masinka.cz
Telefon: 732 283 493

Mapa

Zajímavosti v okolí

1.67 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad pravým břehem řeky Vltavy v Praze a taktéž stejnojmenná čtvrť na jihu správního obvodu a městské části Prahy 2. Váže se k němu řada pověstí z počátků českých dějin. Vyšehrad vznikl jako knížecí hradiště ve druhé polovině 10. století. Koncem 11. století tady jako jediný český pano...

2.47 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný Na Slovanech či Emauzy, byl založen 21. listopadu 1347 českým králem a římským císařem Karlem IV.Nachází se v Praze na Novém Městě, na území vymezeném ulicemi Vyšehradská, Trojická, Pod Slovany a Na Slovanech Původně se klášter nazýval Na Slovanech, kvůli slovanským ř...

Štefánikova hvězdárna
3.47 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech u Hladové zdi, vybudované v době panování Karla IV. "Zřízení lidové observatoře astronomické v Praze, knihovny a čítárny, přístupné nejširším kruhům, šíření a popularisování výsledků moderní astronomie" byly hlavními cíli České astronomické společnosti, založené roku 1917. Spol...

3.62 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší dominantou Husova náměstí v Rakovníku. Stojí na východní straně náměstí v místě, kde již ve 13. století stál kostel sv. Mikuláše, když vyhořel před rokem 1349, byla tu za podpory Karla I. vyzdvižena gotická svatyně. Za husitských válek však kompletně zpustošená. Do dnešní podoby byl k...

4.18 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více než 9000 m². Historická radnice, Týnský chrám, Husitský kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských, dům „U kamenného zvonu“ a další pozoruhodné stavby obklopují náměstí. Uprostřed Star...

4.19 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Sdružení bylo založeno v dubnu 1996. Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků.

Historické jádro Prahy
4.27 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě. Celkem je zde 1322 památkově chráněných objektů. Rezervace zahrnuje Staré Město, Malou Stranu, Hradčany, Nově Město a Pražský Hrad

4.67 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem.

Vzdálenější okolí

5.06 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností poch...

5.13 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vil...

5.15 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant ...

5.30 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho ...

5.33 km

Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela sv. Ma...

5.53 km

Čestná pohřebiště na Olšanech

V roce 1978 bylo prohlášeno za NKP čestné pohřebiště krasno...

Planetárium Praha
6.26 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 19...

6.62 km

Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památk...

6.92 km

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stoj...

Řepora (dříve Tuležim)
7.28 km

Řepora (dříve Tuležim)

Skanzen dává nahlédnout do české lidové architekturu vrcho...

7.44 km

Hradiště Šárka

Šárecké hradiště (také hradiště Šárka) bylo význ...

Ekocentrum Podhoubí
7.57 km

Ekocentrum Podhoubí

Ekocentrum Podhoubí je občanské sdružení, které se vě...