Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památkou, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury.

E-mail: prohlidky.info@gmail.com
Web: www.staraciastirna.cz
Telefon: 777 790 219

Mapa

Zajímavosti v okolí

1.57 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností pocházejících z let 1158 až 1935. Tyto dokumenty jsou dokladem suverenity a existence Českého státu. Jedná se o nejvýznamnější a nejcennější archivní listiny České republiky. Jádrem jsou dokumenty do roku 1620. Listiny byly součástí státního pokladu a byly uchovávány společně s...

1.62 km

Ekodomov, o.s.

Posláním sdružení je podporovat životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě; zvýšit povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů; prosazovat využívání obnovitelných zdrojů energie a surovin a prosazovat technologie a výrobní postupy, jež jsou v souladu s principy udržiteln...

Planetárium Praha
1.88 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 1960. V roce 1979 se Planetárium oddělilo od tehdejšího PKOJF a stalo se jedním ze středisek Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. V květnu 1991 byl po náročné komplexní rekonstrukci zahájen provoz v rekonstruovaném astronomickém sále (nyní sál COSMORAMA) planetár...

2.18 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho sta historických kolejových vozidel, mezi nimiž je čtyřicet parních lokomotiv. V muzejní expozici je vystavena pouze část této rozsáhlé kolekce, zbytek je uložen v depozitářích nebo zapůjčen pro mimomuzejní prezentaci.

2.58 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vila v Praze na Ořechovce (Nad Hradním vodojemem 14, čp. 642, Praha 6 - Střešovice). Nechal si ji postavit František Müller zámožný spolumajitel stavitelské firmy Kapsa-Müller - od architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty, když se chtěl s rodinou přestěhovat z Plzně do Prahy. I ...

2.69 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem.

2.86 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více než 9000 m². Historická radnice, Týnský chrám, Husitský kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských, dům „U kamenného zvonu“ a další pozoruhodné stavby obklopují náměstí. Uprostřed Star...

Historické jádro Prahy
2.94 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě. Celkem je zde 1322 památkově chráněných objektů. Rezervace zahrnuje Staré Město, Malou Stranu, Hradčany, Nově Město a Pražský Hrad

Vzdálenější okolí

3.21 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší domina...

Štefánikova hvězdárna
3.23 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech ...

3.46 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je ce...

4.19 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant ...

4.27 km

Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela sv. Ma...

4.33 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný...

4.97 km

Kobyliská střelnice

Kobyliská střelnice vznikla v roce 1890 na okraji v...

5.19 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad prav...

5.32 km

Hradiště Šárka

Šárecké hradiště (také hradiště Šárka) bylo význ...

5.89 km

Čestná pohřebiště na Olšanech

V roce 1978 bylo prohlášeno za NKP čestné pohřebiště krasno...

6.18 km

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stoj...

Bobová dráha Praha - Prosek
6.23 km

Bobová dráha Praha - Prosek

Trať je dlouhá téměř kilometr, dráha se nejvyšší možnou m...