Muzeum tězby a dopravy vápence v Českém krasu

Skanzen Solvayovy lomy. Historie využívání kolejove dopravy při těžbě surovin, provoz lomové drážky o rozchodu 600 mm, 16 lokomotiv, cca 100 vozíků různých typů, rekonstruovaná dráha (500m)
Největším lákadlem skanzenu je průmyslová drážka o rozchodu 600 milimetrů. Součástí každé prohlídky je i jízda vlakem, která se obvykle skládá z důlních vozů a otevřených dřevěných vozů. Bývá tažená lokomotivou č. 12. Délka projížďky je zhruba 1 kilometr.
Celková délka kolejí dosahuje takřka 2 kilometrů, V systemu je zapojeno takřka 30 výhybek, Je počítáno se dvěma kříženími, zatím je osazeno pouze jedno, Ve skanzenu se nachází více jak 20 lokomotiv, Vozový park osobních vozů čítá 4 vozy pro přepravu horníků a 6 otevřených dřevěných vozů, Nákladních vozů je více jak sto, Nachází se zde též tři skříňové vozy "Zetka" původem z dráhy Slaný-Smečno-Kačice, Jen jediný výklopný vůz je původní, vše ostatní bylo dovezeno

E-mail: spol.barbora@atlas.cz
Web: www.solvayovylomy.cz
Telefon: +420 606 622 16

Mapa

Zajímavosti v okolí

3.29 km

Důlní expozice Chrustenická šachta

Historie důlní dopravy v oblasti Barrandienu, v rámci návštěvního okruhu v podzemí ( 1km) je i jízda důlním vlakem. Železnorudný důl Chrustenice (1861 - 1965) patřil ve své době k největším a nejvýznamnějším dolům Barrandienu - oblasti západně od Prahy. Důl měl 84 podzemních pater zasahujících až do hloubky 426 m, tj. 120 m ...

Hrad Karlštejn
5.02 km

Hrad Karlštejn

Majestátný hrad se tyčí nad třpytivou hladinou Berounky jako němý svědek té nejkrásnější historie, co kdy české země potkala. Karlštejn nechal postavit Karel IV. jako klenotnici. Byly v něm uloženy korunovační klenoty Svaté říše římské a později i česká Svatováclavská koruna. Poklad byl umístěn v kapli sv. Kříže –...

7.76 km

Výtopna Zdice

Železniční a silniční historická technika, přehled dopravní techniky od roku 1945 do sedmdesátých let minulého století, několik lokomotiv, železničích vozů a ostatní silniční techniky, včetně třírozměrných předmětů souvisejících s daným tématem v rotundě bývalého depa.

Koněpruské jeskyně
8.96 km

Koněpruské jeskyně

Koněpruské jeskyně jsou nejrozsáhlejším krasovým jeskyním systémem Čech. Z třípatrového komplexu dómů, propastí a chodeb s krápníkovou výzdobou jsou dvě patra zpřístupněna veřejnosti. Návštěvníky zaujme ojedinělý sintrový útvar Varhany, pozoruhodně modelovaný profil Staré chodby, i největší prostora Proškův dóm s významnými nál...

Řepora (dříve Tuležim)
13.51 km

Řepora (dříve Tuležim)

Skanzen dává nahlédnout do české lidové architekturu vrcholného středověku tak, aby návštěvník získal co nejvěrnější představu o tehdejším životě a práci. V současné době je skanzen obehnán drátěným plotem a je z důvodu natáčení několika filmů pro veřejnost dlouhodobě uzavřen.

Zámek Mníšek pod Brdy
14.39 km

Zámek Mníšek pod Brdy

Vstupte do historického období mezi dvěma světovými válkami, do období První republiky. Mníšek pod Brdy leží asi 12 km jižně od okraje Prahy, v podhůří Brdské vrchoviny na rychlostní komunikaci R4 Praha-Strakonice. Nabízí dva prohlídkové okruhy a celou řadu doprovodných služeb

17.24 km

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček (Centrum ekologické výchovy Zvoneček)

Chceme přispět ke zlepšení životního prostředí ve Středočeském kraji. Zvýšit zájem obcí o otázky ŽP, zvýšit informovanost a ovlivnit postoje veřejnosti v oblasti životního prostředí a realizovat péči o cenná přírodní území.

17.42 km

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stojící ve stejnojmenné oboře v Praze-Liboci, 7 km západně od středu města v obvodu Praha 6.Letohrádek byl v roce 1962 zařazen na seznam národních kulturních památek. V současné době je zpřístupně veřejnosti a uvnitř je umístěna expozice o bitvě na Bílé hoře, která se odehrála ...

Vzdálenější okolí

Hamousův statek ve Zbečně – památka lidové architektury
17.82 km

Hamousův statek ve Zbečně – památka lidové architektury

Selská usedlost s roubeným obytným domem, zd...

18.36 km

Aquapark Kladno

2 tobogany, Spacebowl, whirlpool, dvoudráhová skluzavka, p...

18.61 km

Hradiště Šárka

Šárecké hradiště (také hradiště Šárka) bylo význ...

Lidice
18.82 km

Lidice

Lidice leží asi 3 km od Okoře. Jejich osud za dr...

19.19 km

Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela sv. Ma...

19.28 km

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna o.p.s.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna, o.p.s....

20.37 km

Výtopna Zlíchov Praha

Renovace průmyslových lokomotiv, 4 parní, 4 motorové lok...

20.92 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vil...

Hrad Křivoklát
20.93 km

Hrad Křivoklát

Hrad Křivoklát vznikl po roce 1109 jako lovecké sí...

Hvězdárna Žebrák
21.26 km

Hvězdárna Žebrák

Už od roku 1954 září na jižním okraji města Žebrák...

Štefánikova hvězdárna
21.33 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech ...

21.56 km

Hornický skanzen Důl Mayrau

Statická expozice důlní dopravy, 4 lokomotivy, ně...