Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič

Toulcův dvůr má za sebou bohatou historii. Na 8 hektarech plochy se nachází komplex památkově chráněných budov (gotický špýchar, barokní stáje), přírodně zajímavá společenstva (mokřad, lužní les, skalní výchoz, javorový les, květnatá louka.) a zelené plochy obhospodařované člověkem (sad, pole, ekozahrada, školka lesních dřevin.). Součástí areálu je hospodářský dvůr s huculskými koňmi, ovcemi, kozami a dalšími domácími zvířaty.

E-mail: info@toulcuvdvur.cz
Web: www.toulcuvdvur.cz/
Telefon: +420 271 750 548

Mapa

Zajímavosti v okolí

5.15 km

Čestná pohřebiště na Olšanech

V roce 1978 bylo prohlášeno za NKP čestné pohřebiště krasnoarmějců, v roce 1999 byla NKP rozšířena o pohřebišti vojáků Commonwealthu, hroby padlých v Pražském květnovém povstání, hroby bulharských vojáků a čestné pohřebiště příslušníků I. odboje padlých na bojištích I. světové války Čestná pohřebiště na Olšanech nebo Olšanské hřbito...

Ekocentrum Podhoubí
5.55 km

Ekocentrum Podhoubí

Ekocentrum Podhoubí je občanské sdružení, které se věnuje environmentální výchově, vzdělávání a osvětě dětí, mládeže, odborné i široké veřejnosti.

AQUAPALACE Praha
5.75 km

AQUAPALACE Praha

Samotný aquapark se rozkládá na ploše 9 150 m2 a je tvořen třemi paláci - Palácem vln, Palácem dobrodružství a Palácem relaxace. Návštěvníci se mohou projet na 6 tobogánech (nejdelší z nich měří 140 metrů) a 3 skluzavkách. Pro milovníky adrenalinu je k dispozici také atrakce spacebowl. Těm, kdo si chtějí vyzkoušet potápě...

6.82 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant našeho hlavního města. Tato Národní kulturní památka, umístěná na vrchu Vítkov se specifickým geniem loci, nabízí impozantní vyhlídku na Prahu. Místo samo je spjaté s významnými obdobími českých dějin: husitstvím, emancipací moderního českého národa, legionářs...

7.65 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad pravým břehem řeky Vltavy v Praze a taktéž stejnojmenná čtvrť na jihu správního obvodu a městské části Prahy 2. Váže se k němu řada pověstí z počátků českých dějin. Vyšehrad vznikl jako knížecí hradiště ve druhé polovině 10. století. Koncem 11. století tady jako jediný český pano...

7.68 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Sdružení bylo založeno v dubnu 1996. Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků.

Bobová dráha Praha - Prosek
7.73 km

Bobová dráha Praha - Prosek

Trať je dlouhá téměř kilometr, dráha se nejvyšší možnou maximální rychlostí 62 km/h z bobovek v ČR. Novinkou je Lanová skluzavka: dvě věže jsou spojené lanem o délce 180 metrů a převýšením 45 metrů. Pak už stačí odvaha a už se řítíte z kopce dolů ve výšce šesti metrů. A pokud vám tato jízda nestačila, vyzkoušejte svoji zru...

7.97 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný Na Slovanech či Emauzy, byl založen 21. listopadu 1347 českým králem a římským císařem Karlem IV.Nachází se v Praze na Novém Městě, na území vymezeném ulicemi Vyšehradská, Trojická, Pod Slovany a Na Slovanech Původně se klášter nazýval Na Slovanech, kvůli slovanským ř...

Vzdálenější okolí

8.09 km

Výtopna Zlíchov Praha

Renovace průmyslových lokomotiv, 4 parní, 4 motorové lok...

Historické jádro Prahy
8.26 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě....

8.38 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi p...

8.43 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum...

8.43 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší domina...

8.82 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho ...

Planetárium Praha
9.30 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 19...

Štefánikova hvězdárna
9.57 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech ...

9.69 km

Aquapark Letňany Lagoon

Aquacentrum pořádá pravidelně sportovní akce, kter...

10.11 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností poch...

10.21 km

Kobyliská střelnice

Kobyliská střelnice vznikla v roce 1890 na okraji v...

Hvězdárna Ďáblice
10.83 km

Hvězdárna Ďáblice

Hvězdárna byla postavena v padesátých letech ast...