Ekodomov, o.s.

Posláním sdružení je podporovat životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě; zvýšit povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů; prosazovat využívání obnovitelných zdrojů energie a surovin a prosazovat technologie a výrobní postupy, jež jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje.

E-mail: info@ekodomov.cz
Web: www.ekodomov.cz
Telefon: +420 220 920 268

Mapa

Zajímavosti v okolí

1.62 km

Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památkou, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury.

3.06 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností pocházejících z let 1158 až 1935. Tyto dokumenty jsou dokladem suverenity a existence Českého státu. Jedná se o nejvýznamnější a nejcennější archivní listiny České republiky. Jádrem jsou dokumenty do roku 1620. Listiny byly součástí státního pokladu a byly uchovávány společně s...

Planetárium Praha
3.25 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 1960. V roce 1979 se Planetárium oddělilo od tehdejšího PKOJF a stalo se jedním ze středisek Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. V květnu 1991 byl po náročné komplexní rekonstrukci zahájen provoz v rekonstruovaném astronomickém sále (nyní sál COSMORAMA) planetár...

3.44 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vila v Praze na Ořechovce (Nad Hradním vodojemem 14, čp. 642, Praha 6 - Střešovice). Nechal si ji postavit František Müller zámožný spolumajitel stavitelské firmy Kapsa-Müller - od architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty, když se chtěl s rodinou přestěhovat z Plzně do Prahy. I ...

3.75 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho sta historických kolejových vozidel, mezi nimiž je čtyřicet parních lokomotiv. V muzejní expozici je vystavena pouze část této rozsáhlé kolekce, zbytek je uložen v depozitářích nebo zapůjčen pro mimomuzejní prezentaci.

4.30 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem.

4.48 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více než 9000 m². Historická radnice, Týnský chrám, Husitský kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských, dům „U kamenného zvonu“ a další pozoruhodné stavby obklopují náměstí. Uprostřed Star...

Historické jádro Prahy
4.55 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě. Celkem je zde 1322 památkově chráněných objektů. Rezervace zahrnuje Staré Město, Malou Stranu, Hradčany, Nově Město a Pražský Hrad

Vzdálenější okolí

Štefánikova hvězdárna
4.64 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech ...

4.81 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší domina...

4.81 km

Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela sv. Ma...

5.07 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je ce...

5.19 km

Hradiště Šárka

Šárecké hradiště (také hradiště Šárka) bylo význ...

5.29 km

Kobyliská střelnice

Kobyliská střelnice vznikla v roce 1890 na okraji v...

5.34 km

Hradiště v Levém Hradci

Hradiště v Levém Hradci leží nad ostrým ohybem Vltav...

5.71 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant ...

5.90 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný...

6.32 km

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stoj...

Hvězdárna Ďáblice
6.49 km

Hvězdárna Ďáblice

Hvězdárna byla postavena v padesátých letech ast...

6.74 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad prav...