Historické jádro Prahy

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě. Celkem je zde 1322 památkově chráněných objektů. Rezervace zahrnuje Staré Město, Malou Stranu, Hradčany, Nově Město a Pražský Hrad

Web: www.praha.eu/jnp/cz/home/index.html

Mapa

Zajímavosti v okolí

0.22 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více než 9000 m². Historická radnice, Týnský chrám, Husitský kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských, dům „U kamenného zvonu“ a další pozoruhodné stavby obklopují náměstí. Uprostřed Star...

0.40 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem.

0.59 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Sdružení bylo založeno v dubnu 1996. Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků.

0.75 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší dominantou Husova náměstí v Rakovníku. Stojí na východní straně náměstí v místě, kde již ve 13. století stál kostel sv. Mikuláše, když vyhořel před rokem 1349, byla tu za podpory Karla I. vyzdvižena gotická svatyně. Za husitských válek však kompletně zpustošená. Do dnešní podoby byl k...

1.05 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho sta historických kolejových vozidel, mezi nimiž je čtyřicet parních lokomotiv. V muzejní expozici je vystavena pouze část této rozsáhlé kolekce, zbytek je uložen v depozitářích nebo zapůjčen pro mimomuzejní prezentaci.

1.80 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný Na Slovanech či Emauzy, byl založen 21. listopadu 1347 českým králem a římským císařem Karlem IV.Nachází se v Praze na Novém Městě, na území vymezeném ulicemi Vyšehradská, Trojická, Pod Slovany a Na Slovanech Původně se klášter nazýval Na Slovanech, kvůli slovanským ř...

1.85 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností pocházejících z let 1158 až 1935. Tyto dokumenty jsou dokladem suverenity a existence Českého státu. Jedná se o nejvýznamnější a nejcennější archivní listiny České republiky. Jádrem jsou dokumenty do roku 1620. Listiny byly součástí státního pokladu a byly uchovávány společně s...

1.86 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant našeho hlavního města. Tato Národní kulturní památka, umístěná na vrchu Vítkov se specifickým geniem loci, nabízí impozantní vyhlídku na Prahu. Místo samo je spjaté s významnými obdobími českých dějin: husitstvím, emancipací moderního českého národa, legionářs...

Vzdálenější okolí

Štefánikova hvězdárna
1.99 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech ...

Planetárium Praha
2.00 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 19...

2.63 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad prav...

2.94 km

Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památk...

3.30 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vil...

3.41 km

Čestná pohřebiště na Olšanech

V roce 1978 bylo prohlášeno za NKP čestné pohřebiště krasno...

4.27 km

Výtopna Zlíchov Praha

Renovace průmyslových lokomotiv, 4 parní, 4 motorové lok...

4.55 km

Ekodomov, o.s.

Posláním sdružení je podporovat životní styl vedou...

Ekocentrum Podhoubí
4.80 km

Ekocentrum Podhoubí

Ekocentrum Podhoubí je občanské sdružení, které se vě...

4.83 km

Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela sv. Ma...

Bobová dráha Praha - Prosek
5.49 km

Bobová dráha Praha - Prosek

Trať je dlouhá téměř kilometr, dráha se nejvyšší možnou m...

5.62 km

Kobyliská střelnice

Kobyliská střelnice vznikla v roce 1890 na okraji v...