Zámek Hluboká nad Vltavou

Zámek Hluboká nad Vltavou

Přemysl Otakar II., údajný zakladatel Hluboké, a šlechtická větev Vítkovců stáli proti sobě řadu let coby zapřísáhlí nepřátelé. O to větší šok zažila česká šlechta, když se po Přemyslově smrti sblížil Vítkovec Záviš z Falkenšejna s vdovou Kunhutou. Dnes už jen těžko zjistíme, zda motivací k jejich lásce byla zištnost, nebo skutečná láska. Legendy praví, že mezi nimi byl hluboký cit.

Web: www.zamek-hluboka.cz/poprava-pod-hlubokou.php

Mapa

Zajímavosti v okolí

5.97 km

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia ZČ HB Forest

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Posláním organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života.

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti
9.01 km

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti se v oblasti astronomie a příbuzných přírodních věd věnuje prezentaci poznatků pro širokou veřejnost, mimoškolní douce navazující na učivo všech stupňů škol, práci s dětmi a mládeží s hlubším zájmem o tuto oblast. Českobudějovická hvězdárna byla otevřena v roce 1937 j...

Koněspřežní železnice České Budějovice- Linec
9.49 km

Koněspřežní železnice České Budějovice- Linec

Hlavním důvodem pro stavbu železnice z Lince do Českých Budějovic byla přeprava soli z rakouské Solné komory do Čech. Sůl se od nepaměti dopravovala po řekách Travně a Dunaji do Lince, kde se překládala na koňské potahy, aby ji převezly přes šumavské hřebeny do Budějovic k řece Vltavě. Tam se opět překládala na lodě.

9.81 km

Muzeum koněspřežky České Budějovice

Koněspřežka Budějovice - Linec byla v době svého vzniku první nejdelší evropskou transkontinentální železnicí. Stala se tak základem nejen naší ale i celoevropské kontinentální železniční sítě. Nejstarší koněspřežní železnice na evropském kontinentě, která byla vybudována v letech 1825-1832, vedla z Českých Budějovic do Lince...

Holašovice
15.30 km

Holašovice

Obec Holašovice je unikátní nezachovalejší jihočeskou lidovou architekturou z 18. a 19. století. Jádrem obce je náves, jíž obepíná 17 statků s typickými štíty jihočeského baroka.

Trocnovský dvorec Jana Žižky
19.66 km

Trocnovský dvorec Jana Žižky

Žižkovo rodiště, trocnovský dvorec a tak je město neodmyslitelně spojeno se slavným husitským vojevůdcem Janem Žižkou. Připomíná ho i pomník od L. Wurzela z roku 1892 a náměstí, které nese jméno tohoto jednookého hejtmana.

zámek Kratochvíle
19.89 km

zámek Kratochvíle

První písemné zmínky o předchůdci dnešní Kratochvíle - tvrzi a hospodářském dvoře Leptáči pocházejí z roku 1401, kdy byl majitelem tohoto zboží netolický občan Mikuláš Kugl. Netolicko tehdy patřilo do správy zlatokorunského kláštera.

Klášter Zlatá Koruna
22.33 km

Klášter Zlatá Koruna

Přemysl Otakar II. daroval klášteru, který založil, údajný trn z Kristovy koruny, jenž předtím získal od francouzského krále Ludvíka IX. Svatého. Na Přemyslovo přání byl klášter podle této relikvie nazván Svatá Trnová Koruna. Je doloženo, že na počátku 14. století došlo ke změně názvu na Zlatá Koruna, pravděpodobně v sou...

Vzdálenější okolí

Zámek Mitrowicz
22.50 km

Zámek Mitrowicz

Zámek Mitrowicz je jedinečný, romantický a citlivě zres...

Observatoř Kleť
23.80 km

Observatoř Kleť

Hvězdárna Kleť se nachází jižně pod vrcholem Kleti,...

24.40 km

Rožmberské rybníky

Největší jihočeský rybník Rožmberk s objemem při no...

zámek Třeboň
24.55 km

zámek Třeboň

Zámek vznikl na místě původního panského sídla a goti...

Klášter v Třeboni
24.66 km

Klášter v Třeboni

Bývalý klášter augustiniánů z konce 12. stol. s amb...

27.64 km

15/06 ZO ČSOP Šípek

Protože paleta činnosti Svazu je velmi široká, je ...

28.01 km

Grafitový důl Český Krumlov

Expozice není zaměřena na dopravu, důlní vlak je p...

Barokní vybavení divadla v zámku Český Krumlov
28.07 km

Barokní vybavení divadla v zámku Český Krumlov

Plášťový most. Jde o Do prostoru V. nádvoří zámku ...

Zámek v Českém Krumlově
28.09 km

Zámek v Českém Krumlově

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou archit...

Krumlovský kostel sv. Víta
28.13 km

Krumlovský kostel sv. Víta

Horizont města Český Krumlov je určován dvěma hlavn...

Historické jádro Českého Krumlova
28.29 km

Historické jádro Českého Krumlova

Městská památková rezervace zahrnuje přes 300 goti...

31.76 km

Centrum ekologické výchovy Dřípatka

Pracoviště pro školní i mimoškolní environmentální výchovu...