Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad pravým břehem řeky Vltavy v Praze a taktéž stejnojmenná čtvrť na jihu správního obvodu a městské části Prahy 2. Váže se k němu řada pověstí z počátků českých dějin. Vyšehrad vznikl jako knížecí hradiště ve druhé polovině 10. století. Koncem 11. století tady jako jediný český panovník sídlil první český král Vratislav II. Později se stal především pevností, střežící od jihu Prahu, rozsáhle barokně přebudovanou ve 2. polovině století 17. Od 15. do 19. století byl Vyšehrad s podhradím též samosprávným městem, do roku 1848 podřízeným vyšehradské kapitule a připojeným ku Praze roku 1883. V téže době došlo k přetvoření hřbitova při kostele sv. Petra a Pavla na pohřebiště zasloužilých českých osobností se Slavínem. Od roku 1962 je sadově upravený vyšehradský areál národní kulturní památkou.

Web: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad

Mapa

Zajímavosti v okolí

0.87 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný Na Slovanech či Emauzy, byl založen 21. listopadu 1347 českým králem a římským císařem Karlem IV.Nachází se v Praze na Novém Městě, na území vymezeném ulicemi Vyšehradská, Trojická, Pod Slovany a Na Slovanech Původně se klášter nazýval Na Slovanech, kvůli slovanským ř...

1.67 km

Výtopna Zlíchov Praha

Renovace průmyslových lokomotiv, 4 parní, 4 motorové lokomotivy, parní válec, historická nákladní auta.

2.04 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší dominantou Husova náměstí v Rakovníku. Stojí na východní straně náměstí v místě, kde již ve 13. století stál kostel sv. Mikuláše, když vyhořel před rokem 1349, byla tu za podpory Karla I. vyzdvižena gotická svatyně. Za husitských válek však kompletně zpustošená. Do dnešní podoby byl k...

Štefánikova hvězdárna
2.32 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech u Hladové zdi, vybudované v době panování Karla IV. "Zřízení lidové observatoře astronomické v Praze, knihovny a čítárny, přístupné nejširším kruhům, šíření a popularisování výsledků moderní astronomie" byly hlavními cíli České astronomické společnosti, založené roku 1917. Spol...

2.51 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Sdružení bylo založeno v dubnu 1996. Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků.

2.56 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více než 9000 m². Historická radnice, Týnský chrám, Husitský kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských, dům „U kamenného zvonu“ a další pozoruhodné stavby obklopují náměstí. Uprostřed Star...

Historické jádro Prahy
2.63 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě. Celkem je zde 1322 památkově chráněných objektů. Rezervace zahrnuje Staré Město, Malou Stranu, Hradčany, Nově Město a Pražský Hrad

3.02 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem.

Vzdálenější okolí

3.53 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant ...

3.67 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho ...

3.69 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností poch...

4.17 km

Čestná pohřebiště na Olšanech

V roce 1978 bylo prohlášeno za NKP čestné pohřebiště krasno...

4.20 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vil...

Planetárium Praha
4.62 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 19...

4.94 km

Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela sv. Ma...

5.19 km

Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památk...

Ekocentrum Podhoubí
6.14 km

Ekocentrum Podhoubí

Ekocentrum Podhoubí je občanské sdružení, které se vě...

6.74 km

Ekodomov, o.s.

Posláním sdružení je podporovat životní styl vedou...

6.87 km

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stoj...

7.08 km

Hradiště Šárka

Šárecké hradiště (také hradiště Šárka) bylo význ...