Trocnovský dvorec Jana Žižky

Trocnovský dvorec Jana Žižky

Žižkovo rodiště, trocnovský dvorec a tak je město neodmyslitelně spojeno se slavným husitským vojevůdcem Janem Žižkou. Připomíná ho i pomník od L. Wurzela z roku 1892 a náměstí, které nese jméno tohoto jednookého hejtmana.

Web: www.mojemesto.cz/borovany-544281.html

Mapa

Zajímavosti v okolí

10.82 km

Muzeum koněspřežky České Budějovice

Koněspřežka Budějovice - Linec byla v době svého vzniku první nejdelší evropskou transkontinentální železnicí. Stala se tak základem nejen naší ale i celoevropské kontinentální železniční sítě. Nejstarší koněspřežní železnice na evropském kontinentě, která byla vybudována v letech 1825-1832, vedla z Českých Budějovic do Lince...

Koněspřežní železnice České Budějovice- Linec
11.37 km

Koněspřežní železnice České Budějovice- Linec

Hlavním důvodem pro stavbu železnice z Lince do Českých Budějovic byla přeprava soli z rakouské Solné komory do Čech. Sůl se od nepaměti dopravovala po řekách Travně a Dunaji do Lince, kde se překládala na koňské potahy, aby ji převezly přes šumavské hřebeny do Budějovic k řece Vltavě. Tam se opět překládala na lodě.

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti
11.73 km

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti se v oblasti astronomie a příbuzných přírodních věd věnuje prezentaci poznatků pro širokou veřejnost, mimoškolní douce navazující na učivo všech stupňů škol, práci s dětmi a mládeží s hlubším zájmem o tuto oblast. Českobudějovická hvězdárna byla otevřena v roce 1937 j...

14.64 km

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia ZČ HB Forest

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Posláním organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života.

zámek Třeboň
16.67 km

zámek Třeboň

Zámek vznikl na místě původního panského sídla a gotického hrádku ze 14. stol. Areál byl rozšířen v r. 1456 a dále v letech 1479–82 a 1519–24. Po požáru v r. 1562 se objekt změnil na renesanční zámek.

Klášter v Třeboni
16.86 km

Klášter v Třeboni

Bývalý klášter augustiniánů z konce 12. stol. s ambitem a freska¬mi byl v 18. stol. barokně přestavěn. K němu přiléhá kostel sv. Jiří z téže doby. Hrádek Rožmberků ze 14. stol. se postupnými do¬stavbami změnil na renesanční zámek. Po požáru v r. 1562 a na přelomu 16. a 17. stol., kdy zde sídlil Petr Vok z Rožmb...

Klášter Zlatá Koruna
17.34 km

Klášter Zlatá Koruna

Přemysl Otakar II. daroval klášteru, který založil, údajný trn z Kristovy koruny, jenž předtím získal od francouzského krále Ludvíka IX. Svatého. Na Přemyslovo přání byl klášter podle této relikvie nazván Svatá Trnová Koruna. Je doloženo, že na počátku 14. století došlo ke změně názvu na Zlatá Koruna, pravděpodobně v sou...

Cuknštejn
18.50 km

Cuknštejn

Cuknštejn je pozdně gotická tvrz na vyvýšenině nad řekou Stropnicí. Nachází se v samém závěru romantického Terčina údolí. Je to jedno z nejzachovalejších vladyckých sídel v české zemi a zároveň vzácný příklad přechodového článku mezi zemanskou tvrzí a panským hradem.

Vzdálenější okolí

Státní hrad Nové Hrady
18.51 km

Státní hrad Nové Hrady

Zdejší členitý gotický hrad byl založen kolem polov...

Hrad Nové Hrady
18.53 km

Hrad Nové Hrady

Hrad Nové Hrady byl postaven na ostrohu obtékaném ří...

Novohradská kovárna
18.58 km

Novohradská kovárna

O kovárně jsou první zmínky z roku 1719, kdy jej...

Zámek Nové hrady
18.79 km

Zámek Nové hrady

Trojkřídlý empírový zámek byl postaven mezi lety ...

Zámek Hluboká nad Vltavou
19.66 km

Zámek Hluboká nad Vltavou

Přemysl Otakar II., údajný zakladatel Hluboké, a š...

20.12 km

Rožmberské rybníky

Největší jihočeský rybník Rožmberk s objemem při no...

22.76 km

15/06 ZO ČSOP Šípek

Protože paleta činnosti Svazu je velmi široká, je ...

Barokní vybavení divadla v zámku Český Krumlov
23.00 km

Barokní vybavení divadla v zámku Český Krumlov

Plášťový most. Jde o Do prostoru V. nádvoří zámku ...

Krumlovský kostel sv. Víta
23.01 km

Krumlovský kostel sv. Víta

Horizont města Český Krumlov je určován dvěma hlavn...

Zámek v Českém Krumlově
23.05 km

Zámek v Českém Krumlově

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou archit...

Historické jádro Českého Krumlova
23.12 km

Historické jádro Českého Krumlova

Městská památková rezervace zahrnuje přes 300 goti...

Observatoř Kleť
23.25 km

Observatoř Kleť

Hvězdárna Kleť se nachází jižně pod vrcholem Kleti,...