Soubor barokních oltářních obrazů Karla Škréty a Petra Brandla

Soubor barokních oltářních obrazů Karla Škréty a Petra Brandla

V období baroka se české země opět staly střediskem umělecké tvořivosti se způsoby řešení úkolů, jež významně obohatily dějiny evropské hmotné kultury jak v architektuře, tak i sochařství, malířství a uměleckém řemesle. V malířském umění měly specifické postavení zakázky pro výzdobu interiérů sakrálních staveb. Jednalo se mimo jiné o rozměrná plátna oltářních obrazů, z nichž bylo vybráno 6 reprezentativních děl - 2 obrazy od Karla Škréty (1610 - 1674): obraz Madona žehná maltézským rytířům v bitvě u Lepanta (kolem roku 1651) v kostele Panny Marie pod řetězem v Praze 1 na Malé Straně, a obraz Nanebevzetí Panny Marie (asi 1649) v kostele Matky Boží před Týnem v Praze 1 na Starém Městě, a dále 4 obrazy od Petra Brandla (1668 - 1735): obraz Narození Panny Marie (1703) v kostele Narození Panny Marie v Doksanech, okres Litoměřice, obraz Smrt blahoslaveného Vintíře (1718) v kostele sv. Markéty v Praze 6 Břevnově, obraz Klanění tří králů (1727) v kostele Zjevení Páně ve Smiřicích, okres Hradec Králové, a obraz Křest Kristův (1715-1716) v kostele sv. Jana Křtitele v Manětíně, okres Plzeň-sever.

Články