Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant našeho hlavního města. Tato Národní kulturní památka, umístěná na vrchu Vítkov se specifickým geniem loci, nabízí impozantní vyhlídku na Prahu. Místo samo je spjaté s významnými obdobími českých dějin: husitstvím, emancipací moderního českého národa, legionářskou tradicí, ideály první republiky, ale i protektorátem a obdobím komunistické diktatury. Monumentální budova Památníku, která byla v době svého vzniku společně se sochou Jana Žižky z Trocnova a Hrobem Neznámého vojína koncipována jako moderní dominanta hlavního města, tak v sobě symbolicky odráží spletité novověké osudy českých zemí. Národní muzeum, správce Národního památníku na Vítkově, nyní přistupuje k jeho rekonstrukci, při které zachová základní roviny jeho významu pro celou českou společnost – Památník jako místo piety, objekt státní propagace spjatý s legionářskou a vojenskou tradicí, významné architektonické dílo s výjimečnými exteriéry a interiéry i místo někdejšího mauzolea Klementa Gottwalda a komunistického dědictví našich dějin. V Památníku vznikne kulturní centrum v čele s novou muzejní expozicí Křižovatky české a československé státnosti – ideje a idealisté, seznamující s moderními českými dějinami.

Web: http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Narodni-pamatnik-na-Vitkove.html

Mapa

Zajímavosti v okolí

1.38 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Sdružení bylo založeno v dubnu 1996. Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků.

1.71 km

Čestná pohřebiště na Olšanech

V roce 1978 bylo prohlášeno za NKP čestné pohřebiště krasnoarmějců, v roce 1999 byla NKP rozšířena o pohřebišti vojáků Commonwealthu, hroby padlých v Pražském květnovém povstání, hroby bulharských vojáků a čestné pohřebiště příslušníků I. odboje padlých na bojištích I. světové války Čestná pohřebiště na Olšanech nebo Olšanské hřbito...

1.77 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem.

Historické jádro Prahy
1.86 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě. Celkem je zde 1322 památkově chráněných objektů. Rezervace zahrnuje Staré Město, Malou Stranu, Hradčany, Nově Město a Pražský Hrad

2.04 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho sta historických kolejových vozidel, mezi nimiž je čtyřicet parních lokomotiv. V muzejní expozici je vystavena pouze část této rozsáhlé kolekce, zbytek je uložen v depozitářích nebo zapůjčen pro mimomuzejní prezentaci.

2.08 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více než 9000 m². Historická radnice, Týnský chrám, Husitský kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských, dům „U kamenného zvonu“ a další pozoruhodné stavby obklopují náměstí. Uprostřed Star...

2.45 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší dominantou Husova náměstí v Rakovníku. Stojí na východní straně náměstí v místě, kde již ve 13. století stál kostel sv. Mikuláše, když vyhořel před rokem 1349, byla tu za podpory Karla I. vyzdvižena gotická svatyně. Za husitských válek však kompletně zpustošená. Do dnešní podoby byl k...

Planetárium Praha
2.50 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 1960. V roce 1979 se Planetárium oddělilo od tehdejšího PKOJF a stalo se jedním ze středisek Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. V květnu 1991 byl po náročné komplexní rekonstrukci zahájen provoz v rekonstruovaném astronomickém sále (nyní sál COSMORAMA) planetár...

Vzdálenější okolí

Ekocentrum Podhoubí
2.96 km

Ekocentrum Podhoubí

Ekocentrum Podhoubí je občanské sdružení, které se vě...

2.98 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný...

3.53 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad prav...

3.57 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností poch...

Štefánikova hvězdárna
3.80 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech ...

Bobová dráha Praha - Prosek
3.99 km

Bobová dráha Praha - Prosek

Trať je dlouhá téměř kilometr, dráha se nejvyšší možnou m...

4.19 km

Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památk...

4.89 km

Kobyliská střelnice

Kobyliská střelnice vznikla v roce 1890 na okraji v...

5.14 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vil...

5.15 km

Výtopna Zlíchov Praha

Renovace průmyslových lokomotiv, 4 parní, 4 motorové lok...

5.71 km

Ekodomov, o.s.

Posláním sdružení je podporovat životní styl vedou...

Hvězdárna Ďáblice
6.13 km

Hvězdárna Ďáblice

Hvězdárna byla postavena v padesátých letech ast...