Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vila v Praze na Ořechovce (Nad Hradním vodojemem 14, čp. 642, Praha 6 - Střešovice). Nechal si ji postavit František Müller zámožný spolumajitel stavitelské firmy Kapsa-Müller - od architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty, když se chtěl s rodinou přestěhovat z Plzně do Prahy. I přes neustálé výtky stavebních úřadů a řadu úředně vynucených změn, se nakonec stavělo. A to v letech 1928–1930, ve stejné době, kdy Ludwig Mies van der Rohe stavěl v Brně vilu Tugendhat. Loos na vile uplatnil nejen funkcionalistické myšlenky, ale i svoji teorii „Raumplanu“ – prostor není členěný na jednotlivá patra, ale do „kubusů“ a jednotlivé místnosti se prolínají v různých úrovních.

Web: http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCllerova_vila

Mapa

Zajímavosti v okolí

1.69 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností pocházejících z let 1158 až 1935. Tyto dokumenty jsou dokladem suverenity a existence Českého státu. Jedná se o nejvýznamnější a nejcennější archivní listiny České republiky. Jádrem jsou dokumenty do roku 1620. Listiny byly součástí státního pokladu a byly uchovávány společně s...

1.77 km

Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela sv. Markéty, konventu a prelatury pocházejí z let 1708-1740.Vnitřní zařízení a výzdobu kostela navrhoval jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer, na postranních oltářích je šest obrazů Petra Brandla, fresky od Jana Jakuba Stevense. Na kůru jsou cenné barokní varhany. Pod chórem kostel...

Štefánikova hvězdárna
1.90 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech u Hladové zdi, vybudované v době panování Karla IV. "Zřízení lidové observatoře astronomické v Praze, knihovny a čítárny, přístupné nejširším kruhům, šíření a popularisování výsledků moderní astronomie" byly hlavními cíli České astronomické společnosti, založené roku 1917. Spol...

2.58 km

Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památkou, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury.

2.95 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší dominantou Husova náměstí v Rakovníku. Stojí na východní straně náměstí v místě, kde již ve 13. století stál kostel sv. Mikuláše, když vyhořel před rokem 1349, byla tu za podpory Karla I. vyzdvižena gotická svatyně. Za husitských válek však kompletně zpustošená. Do dnešní podoby byl k...

3.10 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více než 9000 m². Historická radnice, Týnský chrám, Husitský kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských, dům „U kamenného zvonu“ a další pozoruhodné stavby obklopují náměstí. Uprostřed Star...

Historické jádro Prahy
3.30 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě. Celkem je zde 1322 památkově chráněných objektů. Rezervace zahrnuje Staré Město, Malou Stranu, Hradčany, Nově Město a Pražský Hrad

3.36 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho sta historických kolejových vozidel, mezi nimiž je čtyřicet parních lokomotiv. V muzejní expozici je vystavena pouze část této rozsáhlé kolekce, zbytek je uložen v depozitářích nebo zapůjčen pro mimomuzejní prezentaci.

Vzdálenější okolí

3.37 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi p...

3.39 km

Hradiště Šárka

Šárecké hradiště (také hradiště Šárka) bylo význ...

3.44 km

Ekodomov, o.s.

Posláním sdružení je podporovat životní styl vedou...

3.55 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný...

Planetárium Praha
3.79 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 19...

3.87 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je ce...

3.87 km

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stoj...

4.20 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad prav...

5.13 km

Výtopna Zlíchov Praha

Renovace průmyslových lokomotiv, 4 parní, 4 motorové lok...

5.14 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant ...

6.71 km

Čestná pohřebiště na Olšanech

V roce 1978 bylo prohlášeno za NKP čestné pohřebiště krasno...

7.44 km

Kobyliská střelnice

Kobyliská střelnice vznikla v roce 1890 na okraji v...