Libické hradiště sv. Mikuláše

Libické hradiště sv. Mikuláše

Nejvýznamnější lokalitou z doby hradištní je Libice nad Cidlinou. Zdejší hradisko se v polovině 10. stol. po rozsáhlých úpravách stalo významným správním centrem. Sídlil zde mocný rod Slavníkovců, jehož panství zaujímalo východní třetinu Čech. Z tohoto rodu vzešel druhý pražský biskup Vojtěch (později svatořečený, patřící k tzv. zemským světcům), osobnost evropského významu. Po smrti Vojtěchova otce Slavníka se ujímá panství jeden z Vojtěchových bratří Soběslav. Jeho vláda je charakterizována mocenským soupeřením s vládnoucím rodem Přemyslovců. Moc slavníkovského rodu dokládá i ražba mincí - stříbrných denárů - ražených ve dvou mincovnách: Malíně (části Kutné Hory) a Libici. Libické hradiště se stalo nebezpečným konkurentem pražského. Soupeření obou rodů vyvrcholilo v r. 995, kdy za nepřítomnosti Soběslavovy bylo libické hradisko přepadeno (v den výročí smrti sv. Václava), vypáleno a přítomní členové rodu vyvražděni. Tehdy byl zničen i kostel na hradisku. Správním centrem však Libice zůstala až do začátku 12. století. V roce 1108 byl zde zavražděn správce Božej z rodu Vršovců, se synem Bořutem, a Libice se již nikdy nepovznesla. Po roce 1130 se život přenesl úplně do předhradí - dnešní vsi.

Web: www.ratenice.cz/obec_historie_kronika.html

Mapa

Zajímavosti v okolí

09/07 ZO ČSOP Polabí (Polabské ekocentrum)
4.39 km

09/07 ZO ČSOP Polabí (Polabské ekocentrum)

První varuje před rostoucími emisemi skleníkových plynů. Podle druhé do poloviny století vyhyne mnoho druhů ryb a přesuny těch ostatních do chladnějších vod zkomplikují rybolov. Počítačový model vývoje na dalších tisíc let, který ústav vypracoval, ukázal, že teploty se budou dále zvyšovat, kolem roku 3 000 už z grónské...

Kouřimské městské opevnění
19.91 km

Kouřimské městské opevnění

Staré gotické město původním názvem Biskupský Brod (založeno zásluhou pražského biskupa Jana I.) vzniklo kolem tvrze střežící strategický brod přes říčku Šemberu na tzv. Trstěnické stezce - spojovala Prahu s jižní a východní Evropou - již v polovině 12. století. Rozrůstající se osada byla povýšena na město kolem r. 1268 ...

Zámek Kačina
20.12 km

Zámek Kačina

Nejvýznamnější klasicistní architekturu v Čechách nechal budovat od počátku 19. století Jan Rudolf, hrabě Chotek. Projekt vypracoval Ch. F. Schuricht, podíl na výsledné podobě slohově čisté novostavby měli rovněž J. Fischer a její stavitel J. F. Joendl. V celkově střídmém členění široce rozevřeného zámku zaujmou především monumen...

20.84 km

Koupaliště v Chlumci nad Cidlinou

Koupaliště najdete přímo ve městě, dobře značené. Areál nabízí sportovní využití - nohejbal a kulečník. Možnost zapůjčení si loďky k plavbě po řece Cidlině. Klouzačky a brouzdaliště.

Historické jádro Kutné Hory
20.88 km

Historické jádro Kutné Hory

Historické jádro Kutné Hory s pozdně gotickým chrámem svaté Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci je ukázkou středověké urbanistické struktury s řadou dochovaných gotických, renesančních a barokních domů.

Vlašský dvůr
20.91 km

Vlašský dvůr

Vlašský dvůr byl nejdřív prosté opevnění určené k ochraně obchodní stezky, později byl přestavěn na královské sídlo, ale největší proměnou prošel za Václava II, který tu soustředil všechny mincovny z království. Jednak byl v Kutné Hoře k ražbě mincí materiál, jednak král přistoupil k měnové reformně, kterou chtěl zajist...

Chrám sv. Barbory
21.12 km

Chrám sv. Barbory

Stavba započala roku 1388 a jejím prvním architektem byl pravděpodobně Jan Parléř. Chrám se v prvních letech stavěl z pískovce, který se těžil v nedalekých lomech. Ten obsahuje velké množství lastur, které v něm při bližším prozkoumání můžete pozorovat a pochází z dob, kdy se na tomhle místě proháněly ryby. Už čtyři roky p...

Bobová dráha Kutná hora
21.41 km

Bobová dráha Kutná hora

Je položena na třech svazích cca 20 minut od centra města. Svou délkou 1565 m je nejdelší v České republice a druhá nejdelší v Evropě. Jedna jízda je tvořena ze dvou okruhů, první okruh je rekreačního typu jeho délka je 750 m, druhý okruh je spíše adrenalinového typu jeho délka je 575 m. Průměrná rychlost bobu je 36 km/h, m...

Vzdálenější okolí

22.57 km

Ski areál Boží dar Neklid

Nachází se na náhorní planině při státní hranicí...

26.35 km

Koupaliště v Novém Bydžově

Nově zrekonstruovaný venkovní bazén plněný pitno...

Dobrovická muzea
30.71 km

Dobrovická muzea

Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a mě...

Lidová hvězdárna Benátky nad Jizerou
30.81 km

Lidová hvězdárna Benátky nad Jizerou

Kdysi probíhalo pozorování na hvězdárně pravidelně. Kvůli ...

34.34 km

Kostel sv. Jakuba

Nedaleko od Sázavského kláštera ve Stříbrné Skalic...

34.37 km

Sázavský klášter

Sázavský klášter, později přestavěný na zámek, leží ve ...

Zámek Žleby
34.42 km

Zámek Žleby

Zámek Žleby byl původně gotický hrad pánů z Lich...

34.43 km

Lodín

Pěkné koupaliště s fontánkami v bazénu. Tobogán. Volejb...

36.25 km

Hvězdárna v Jičíně

Hvězdárna je za dobrého počasí přístupná každý p...

36.70 km

Koupaliště Kníže Jičín

Bazén. Plážový volejbal, malý fotbal, stolní tenis...

36.89 km

Kostely sv. Václava a sv. Klimenta

Ačkoli Stará Boleslav patří mezi nejstarší sídla...

Amatérská astronomická observatoř Edmunda Halleyho
37.03 km

Amatérská astronomická observatoř Edmunda Halleyho

Hvězdárna byla postavena jako pozorovatelna pro k...