Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stojící ve stejnojmenné oboře v Praze-Liboci, 7 km západně od středu města v obvodu Praha 6.Letohrádek byl v roce 1962 zařazen na seznam národních kulturních památek. V současné době je zpřístupně veřejnosti a uvnitř je umístěna expozice o bitvě na Bílé hoře, která se odehrála velice blízko od obory.

Web: http://cs.wikipedia.org/wiki/Letohr%C3%A1dek_Hv%C4%9Bzda

Mapa

Zajímavosti v okolí

1.39 km

Hradiště Šárka

Šárecké hradiště (také hradiště Šárka) bylo významné hradiště raného středověku. Podle archeologických nálezů kostí zvířat bylo území plošiny nad soutěskou Džbán na území dnešní Prahy osídleno již od starší doby kamenné. Lidé zde sídlili pravděpodobně eště před příchodem Slovanů v 6. století. Největší slávu ale místo zažilo v...

2.18 km

Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela sv. Markéty, konventu a prelatury pocházejí z let 1708-1740.Vnitřní zařízení a výzdobu kostela navrhoval jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer, na postranních oltářích je šest obrazů Petra Brandla, fresky od Jana Jakuba Stevense. Na kůru jsou cenné barokní varhany. Pod chórem kostel...

3.87 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vila v Praze na Ořechovce (Nad Hradním vodojemem 14, čp. 642, Praha 6 - Střešovice). Nechal si ji postavit František Müller zámožný spolumajitel stavitelské firmy Kapsa-Müller - od architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty, když se chtěl s rodinou přestěhovat z Plzně do Prahy. I ...

Řepora (dříve Tuležim)
4.84 km

Řepora (dříve Tuležim)

Skanzen dává nahlédnout do české lidové architekturu vrcholného středověku tak, aby návštěvník získal co nejvěrnější představu o tehdejším životě a práci. V současné době je skanzen obehnán drátěným plotem a je z důvodu natáčení několika filmů pro veřejnost dlouhodobě uzavřen.

Štefánikova hvězdárna
5.15 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech u Hladové zdi, vybudované v době panování Karla IV. "Zřízení lidové observatoře astronomické v Praze, knihovny a čítárny, přístupné nejširším kruhům, šíření a popularisování výsledků moderní astronomie" byly hlavními cíli České astronomické společnosti, založené roku 1917. Spol...

5.56 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností pocházejících z let 1158 až 1935. Tyto dokumenty jsou dokladem suverenity a existence Českého státu. Jedná se o nejvýznamnější a nejcennější archivní listiny České republiky. Jádrem jsou dokumenty do roku 1620. Listiny byly součástí státního pokladu a byly uchovávány společně s...

6.18 km

Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památkou, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury.

6.32 km

Ekodomov, o.s.

Posláním sdružení je podporovat životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě; zvýšit povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů; prosazovat využívání obnovitelných zdrojů energie a surovin a prosazovat technologie a výrobní postupy, jež jsou v souladu s principy udržiteln...

Vzdálenější okolí

6.48 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší domina...

6.59 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný...

6.79 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum...

6.87 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad prav...

6.92 km

Výtopna Zlíchov Praha

Renovace průmyslových lokomotiv, 4 parní, 4 motorové lok...

Historické jádro Prahy
7.01 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě....

7.15 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi p...

7.21 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho ...

7.52 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je ce...

Planetárium Praha
7.64 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 19...

8.87 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant ...

10.17 km

Hradiště v Levém Hradci

Hradiště v Levém Hradci leží nad ostrým ohybem Vltav...