Klášter v Třeboni

Klášter v Třeboni

Bývalý klášter augustiniánů z konce 12. stol. s ambitem a freska¬mi byl v 18. stol. barokně přestavěn. K němu přiléhá kostel sv. Jiří z téže doby. Hrádek Rožmberků ze 14. stol. se postupnými do¬stavbami změnil na renesanční zámek. Po požáru v r. 1562 a na přelomu 16. a 17. stol., kdy zde sídlil Petr Vok z Rožmberka byl zámek rozšířeno další křídla a budovy, pak byl 300 let ve vlastnic¬tví Schwarzenberků. Vnější stěny budov zdobí sgrafita.

Web: www.ceske-hrady-zamky.cz/jihocesky-kraj/klaster-trebon.php

Mapa

Zajímavosti v okolí

zámek Třeboň
0.19 km

zámek Třeboň

Zámek vznikl na místě původního panského sídla a gotického hrádku ze 14. stol. Areál byl rozšířen v r. 1456 a dále v letech 1479–82 a 1519–24. Po požáru v r. 1562 se objekt změnil na renesanční zámek.

4.34 km

Rožmberské rybníky

Největší jihočeský rybník Rožmberk s objemem při normálu asi 6,2 milionu m3 vody leží asi 6 km od města Třeboně . Je největším rybníkem v České republice o ploše téměř 490 ha a je největší v celé Střední Evropě.

Trocnovský dvorec Jana Žižky
16.86 km

Trocnovský dvorec Jana Žižky

Žižkovo rodiště, trocnovský dvorec a tak je město neodmyslitelně spojeno se slavným husitským vojevůdcem Janem Žižkou. Připomíná ho i pomník od L. Wurzela z roku 1892 a náměstí, které nese jméno tohoto jednookého hejtmana.

21.75 km

Muzeum koněspřežky České Budějovice

Koněspřežka Budějovice - Linec byla v době svého vzniku první nejdelší evropskou transkontinentální železnicí. Stala se tak základem nejen naší ale i celoevropské kontinentální železniční sítě. Nejstarší koněspřežní železnice na evropském kontinentě, která byla vybudována v letech 1825-1832, vedla z Českých Budějovic do Lince...

Koněspřežní železnice České Budějovice- Linec
22.26 km

Koněspřežní železnice České Budějovice- Linec

Hlavním důvodem pro stavbu železnice z Lince do Českých Budějovic byla přeprava soli z rakouské Solné komory do Čech. Sůl se od nepaměti dopravovala po řekách Travně a Dunaji do Lince, kde se překládala na koňské potahy, aby ji převezly přes šumavské hřebeny do Budějovic k řece Vltavě. Tam se opět překládala na lodě.

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti
22.27 km

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti se v oblasti astronomie a příbuzných přírodních věd věnuje prezentaci poznatků pro širokou veřejnost, mimoškolní douce navazující na učivo všech stupňů škol, práci s dětmi a mládeží s hlubším zájmem o tuto oblast. Českobudějovická hvězdárna byla otevřena v roce 1937 j...

Zámek v Jindřichově Hradci
22.69 km

Zámek v Jindřichově Hradci

Na skalnatém ostrohu nad řekou Nežárkou na jedné straně a mokřinami na straně druhé bylo založeno na starším slovanském osídlení přemyslovské hradiště. V písemných pramenech je poprvé zmíněno v roce 1220. Tehdy již bylo v držení Jindřicha, jednoho ze synů legendárního Vítka z Prčice. Páni z Hradce zde sídlili až do roku 1...

23.20 km

Hvězdárna Františka Nušla v Jindřichově Hradci

Hvězdárna se nachází na nejjižnějším okraji panelového sídliště Hvězdárna. Byla otevřena roku 1961 a fungovala pod Městskou osvětovou besedou (později Kulturním a společenským střediskem) až do roku 1992. Tehdy měla být zrušena (pronajata a změněna na fitness centrum). Tuto hrozící katastrofu se podařilo odvrátit a Hvězdá...

Vzdálenější okolí

23.37 km

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia ZČ HB Forest

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia vzn...

23.74 km

Relax Vajgar, spol. s.r.o.

V Aquaworldu je pro Vás připraven obdélníkový plav...

23.76 km

Jindřichohradecké místní drahy

2 úzkorozchodné tratě s rozchodem 760 mm, provoz vl...

Zámek Nové hrady
23.76 km

Zámek Nové hrady

Trojkřídlý empírový zámek byl postaven mezi lety ...

Novohradská kovárna
23.90 km

Novohradská kovárna

O kovárně jsou první zmínky z roku 1719, kdy jej...

Státní hrad Nové Hrady
23.92 km

Státní hrad Nové Hrady

Zdejší členitý gotický hrad byl založen kolem polov...

Hrad Nové Hrady
23.95 km

Hrad Nové Hrady

Hrad Nové Hrady byl postaven na ostrohu obtékaném ří...

24.27 km

Lyžařský vlek Hradiště

Sjezdovka dlouhá 350 metrů a široká v průměru 30 me...

Zámek Hluboká nad Vltavou
24.66 km

Zámek Hluboká nad Vltavou

Přemysl Otakar II., údajný zakladatel Hluboké, a š...

Cuknštejn
25.53 km

Cuknštejn

Cuknštejn je pozdně gotická tvrz na vyvýšenině nad ř...

Zámek Červená Lhota
28.22 km

Zámek Červená Lhota

Česká republika patří svou koncentrací hradů a zám...

33.12 km

Hvězdárna v Kunžaku

Povrch Slunce se slunečními skvrnami a fakulovými po...