Hradiště v Levém Hradci

Hradiště v Levém Hradci leží nad ostrým ohybem Vltavy na plochém temeni rozsáhlého ostrohu. Má rozlohu 6,4 ha a jeho obvod dosahuje 1,5 km. Vzniklo v 8. století až v první polovině 9. století na zbytcích původního pravěkého opevnění. Hradisko bylo v 9. století sídlem Přemyslovců a politickým střediskem českého státu ještě před Prahou.

Web: http://www.levyhradec.cz/

Mapa

Zajímavosti v okolí

5.34 km

Ekodomov, o.s.

Posláním sdružení je podporovat životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě; zvýšit povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů; prosazovat využívání obnovitelných zdrojů energie a surovin a prosazovat technologie a výrobní postupy, jež jsou v souladu s principy udržiteln...

6.89 km

Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památkou, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury.

7.60 km

Kobyliská střelnice

Kobyliská střelnice vznikla v roce 1890 na okraji vsi Kobylisy na sever od Prahy. Zprvu sloužila pro výcvik pěchoty, ale brzy se stala také výletním místem. Vojenské kapely tu pořádaly koncerty, byla zřízena konírna a cvičila se jízda na koni. Po 1. světové válce nacvičovaly na střelnici i měšťanské sbory, Sokol a další spol...

Hvězdárna Ďáblice
7.97 km

Hvězdárna Ďáblice

Hvězdárna byla postavena v padesátých letech astronomickým kroužkem tehdy samostatné obce Ďáblice. Pro veřejnost byla otevřena v roce 1956. Původní stavba (východní kopule, přednáškový sál a knihovna) byla rozšířena v roce 1960 o kancelář, západní kopuli a spojovací chodbu. V roce 1968, při sloučení Ďáblic s Prahou, se...

Planetárium Praha
8.05 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 1960. V roce 1979 se Planetárium oddělilo od tehdejšího PKOJF a stalo se jedním ze středisek Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. V květnu 1991 byl po náročné komplexní rekonstrukci zahájen provoz v rekonstruovaném astronomickém sále (nyní sál COSMORAMA) planetár...

8.40 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností pocházejících z let 1158 až 1935. Tyto dokumenty jsou dokladem suverenity a existence Českého státu. Jedná se o nejvýznamnější a nejcennější archivní listiny České republiky. Jádrem jsou dokumenty do roku 1620. Listiny byly součástí státního pokladu a byly uchovávány společně s...

8.56 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vila v Praze na Ořechovce (Nad Hradním vodojemem 14, čp. 642, Praha 6 - Střešovice). Nechal si ji postavit František Müller zámožný spolumajitel stavitelské firmy Kapsa-Müller - od architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty, když se chtěl s rodinou přestěhovat z Plzně do Prahy. I ...

8.78 km

Hradiště Šárka

Šárecké hradiště (také hradiště Šárka) bylo významné hradiště raného středověku. Podle archeologických nálezů kostí zvířat bylo území plošiny nad soutěskou Džbán na území dnešní Prahy osídleno již od starší doby kamenné. Lidé zde sídlili pravděpodobně eště před příchodem Slovanů v 6. století. Největší slávu ale místo zažilo v...

Vzdálenější okolí

8.81 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho ...

9.44 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi p...

9.46 km

Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela sv. Ma...

9.71 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum...

Historické jádro Prahy
9.75 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě....

Štefánikova hvězdárna
9.97 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech ...

10.10 km

Aquapark Letňany Lagoon

Aquacentrum pořádá pravidelně sportovní akce, kter...

10.10 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší domina...

10.17 km

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stoj...

10.20 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je ce...

Bobová dráha Praha - Prosek
10.24 km

Bobová dráha Praha - Prosek

Trať je dlouhá téměř kilometr, dráha se nejvyšší možnou m...

10.51 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant ...