Hrad Karlštejn

Hrad Karlštejn

Majestátný hrad se tyčí nad třpytivou hladinou Berounky jako němý svědek té nejkrásnější historie, co kdy české země potkala. Karlštejn nechal postavit Karel IV. jako klenotnici. Byly v něm uloženy korunovační klenoty Svaté říše římské a později i česká Svatováclavská koruna. Poklad byl umístěn v kapli sv. Kříže – nejkrásnější prostoře hradu, zdobené polodrahokamy, zlatem, hvězdami z benátského skla, pozlacenými řetězy a unikátní portrétovou galerií „veškerého vojska nebeského“, starou víc jak půl tisíciletí.

Web: www.hrad-karlstejn.com/

Mapa

Zajímavosti v okolí

5.02 km

Muzeum tězby a dopravy vápence v Českém krasu

Skanzen Solvayovy lomy. Historie využívání kolejove dopravy při těžbě surovin, provoz lomové drážky o rozchodu 600 mm, 16 lokomotiv, cca 100 vozíků různých typů, rekonstruovaná dráha (500m) Největším lákadlem skanzenu je průmyslová drážka o rozchodu 600 milimetrů. Součástí každé prohlídky je i jízda vlakem, která se obvy...

7.85 km

Důlní expozice Chrustenická šachta

Historie důlní dopravy v oblasti Barrandienu, v rámci návštěvního okruhu v podzemí ( 1km) je i jízda důlním vlakem. Železnorudný důl Chrustenice (1861 - 1965) patřil ve své době k největším a nejvýznamnějším dolům Barrandienu - oblasti západně od Prahy. Důl měl 84 podzemních pater zasahujících až do hloubky 426 m, tj. 120 m ...

Koněpruské jeskyně
9.04 km

Koněpruské jeskyně

Koněpruské jeskyně jsou nejrozsáhlejším krasovým jeskyním systémem Čech. Z třípatrového komplexu dómů, propastí a chodeb s krápníkovou výzdobou jsou dvě patra zpřístupněna veřejnosti. Návštěvníky zaujme ojedinělý sintrový útvar Varhany, pozoruhodně modelovaný profil Staré chodby, i největší prostora Proškův dóm s významnými nál...

Zámek Mníšek pod Brdy
9.37 km

Zámek Mníšek pod Brdy

Vstupte do historického období mezi dvěma světovými válkami, do období První republiky. Mníšek pod Brdy leží asi 12 km jižně od okraje Prahy, v podhůří Brdské vrchoviny na rychlostní komunikaci R4 Praha-Strakonice. Nabízí dva prohlídkové okruhy a celou řadu doprovodných služeb

12.75 km

Výtopna Zdice

Železniční a silniční historická technika, přehled dopravní techniky od roku 1945 do sedmdesátých let minulého století, několik lokomotiv, železničích vozů a ostatní silniční techniky, včetně třírozměrných předmětů souvisejících s daným tématem v rotundě bývalého depa.

13.83 km

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček (Centrum ekologické výchovy Zvoneček)

Chceme přispět ke zlepšení životního prostředí ve Středočeském kraji. Zvýšit zájem obcí o otázky ŽP, zvýšit informovanost a ovlivnit postoje veřejnosti v oblasti životního prostředí a realizovat péči o cenná přírodní území.

Řepora (dříve Tuležim)
14.26 km

Řepora (dříve Tuležim)

Skanzen dává nahlédnout do české lidové architekturu vrcholného středověku tak, aby návštěvník získal co nejvěrnější představu o tehdejším životě a práci. V současné době je skanzen obehnán drátěným plotem a je z důvodu natáčení několika filmů pro veřejnost dlouhodobě uzavřen.

18.85 km

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stojící ve stejnojmenné oboře v Praze-Liboci, 7 km západně od středu města v obvodu Praha 6.Letohrádek byl v roce 1962 zařazen na seznam národních kulturních památek. V současné době je zpřístupně veřejnosti a uvnitř je umístěna expozice o bitvě na Bílé hoře, která se odehrála ...

Vzdálenější okolí

20.09 km

Výtopna Zlíchov Praha

Renovace průmyslových lokomotiv, 4 parní, 4 motorové lok...

20.18 km

Hradiště Šárka

Šárecké hradiště (také hradiště Šárka) bylo význ...

20.23 km

Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela sv. Ma...

21.57 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad prav...

Štefánikova hvězdárna
21.81 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech ...

21.84 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vil...

Hvězdárna Žebrák
21.99 km

Hvězdárna Žebrák

Už od roku 1954 září na jižním okraji města Žebrák...

22.08 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný...

Hamousův statek ve Zbečně – památka lidové architektury
22.25 km

Hamousův statek ve Zbečně – památka lidové architektury

Selská usedlost s roubeným obytným domem, zd...

Zříceniny hradů Žebrák a Točník
22.73 km

Zříceniny hradů Žebrák a Točník

Není mnoho hradů, které by byly tak nerozlučně spja...

Lidice
22.73 km

Lidice

Lidice leží asi 3 km od Okoře. Jejich osud za dr...

22.89 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší domina...