Čestná pohřebiště na Olšanech

V roce 1978 bylo prohlášeno za NKP čestné pohřebiště krasnoarmějců, v roce 1999 byla NKP rozšířena o pohřebišti vojáků Commonwealthu, hroby padlých v Pražském květnovém povstání, hroby bulharských vojáků a čestné pohřebiště příslušníků I. odboje padlých na bojištích I. světové války Čestná pohřebiště na Olšanech nebo Olšanské hřbitovy jsou největším pražským pohřebištěm. Hřbitovy mají rozlohu 50,2 hektarů a bylo na nich pohřbeno kolem 2 000 000 mrtvých. Olšanské hřbitovy jsou Národní kulturní památkou díky bohatému souboru náhrobků a značnému duchovnímu významu.

Web: http://www.turistik.cz/cz/kraje/hlavni-mesto-praha/okres-hlavni-mesto-praha/praha-okres-hlavni-mesto-praha/cestna-pohrebiste-na-

Mapa

Zajímavosti v okolí

1.71 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant našeho hlavního města. Tato Národní kulturní památka, umístěná na vrchu Vítkov se specifickým geniem loci, nabízí impozantní vyhlídku na Prahu. Místo samo je spjaté s významnými obdobími českých dějin: husitstvím, emancipací moderního českého národa, legionářs...

Ekocentrum Podhoubí
2.06 km

Ekocentrum Podhoubí

Ekocentrum Podhoubí je občanské sdružení, které se věnuje environmentální výchově, vzdělávání a osvětě dětí, mládeže, odborné i široké veřejnosti.

2.85 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Sdružení bylo založeno v dubnu 1996. Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků.

Historické jádro Prahy
3.41 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě. Celkem je zde 1322 památkově chráněných objektů. Rezervace zahrnuje Staré Město, Malou Stranu, Hradčany, Nově Město a Pražský Hrad

3.42 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem.

3.62 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více než 9000 m². Historická radnice, Týnský chrám, Husitský kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských, dům „U kamenného zvonu“ a další pozoruhodné stavby obklopují náměstí. Uprostřed Star...

3.75 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho sta historických kolejových vozidel, mezi nimiž je čtyřicet parních lokomotiv. V muzejní expozici je vystavena pouze část této rozsáhlé kolekce, zbytek je uložen v depozitářích nebo zapůjčen pro mimomuzejní prezentaci.

3.84 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší dominantou Husova náměstí v Rakovníku. Stojí na východní straně náměstí v místě, kde již ve 13. století stál kostel sv. Mikuláše, když vyhořel před rokem 1349, byla tu za podpory Karla I. vyzdvižena gotická svatyně. Za husitských válek však kompletně zpustošená. Do dnešní podoby byl k...

Vzdálenější okolí

3.94 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný...

Bobová dráha Praha - Prosek
3.98 km

Bobová dráha Praha - Prosek

Trať je dlouhá téměř kilometr, dráha se nejvyšší možnou m...

Planetárium Praha
4.16 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 19...

4.17 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad prav...

5.15 km

Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič

Toulcův dvůr má za sebou bohatou historii. Na 8 ...

Štefánikova hvězdárna
5.17 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech ...

5.22 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností poch...

5.53 km

Výtopna Zlíchov Praha

Renovace průmyslových lokomotiv, 4 parní, 4 motorové lok...

5.72 km

Kobyliská střelnice

Kobyliská střelnice vznikla v roce 1890 na okraji v...

5.89 km

Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památk...

6.47 km

Aquapark Letňany Lagoon

Aquacentrum pořádá pravidelně sportovní akce, kter...

6.71 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vil...