Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností pocházejících z let 1158 až 1935. Tyto dokumenty jsou dokladem suverenity a existence Českého státu. Jedná se o nejvýznamnější a nejcennější archivní listiny České republiky. Jádrem jsou dokumenty do roku 1620. Listiny byly součástí státního pokladu a byly uchovávány společně s korunovačními klenoty. Dnes jsou dokumenty součástí Státního ústředního archivu v Praze. V roce 1988 byl tento soubor písemností vyhlášen Národní kulturní památkou.

Web: http://www.turistik.cz/sk/kraje/hlavni-mesto-praha/okres-hlavni-mesto-praha/praha-okres-hlavni-mesto-praha/archiv-ceske-koruny/

Mapa

Zajímavosti v okolí

1.57 km

Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památkou, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury.

Štefánikova hvězdárna
1.67 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech u Hladové zdi, vybudované v době panování Karla IV. "Zřízení lidové observatoře astronomické v Praze, knihovny a čítárny, přístupné nejširším kruhům, šíření a popularisování výsledků moderní astronomie" byly hlavními cíli České astronomické společnosti, založené roku 1917. Spol...

1.68 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho sta historických kolejových vozidel, mezi nimiž je čtyřicet parních lokomotiv. V muzejní expozici je vystavena pouze část této rozsáhlé kolekce, zbytek je uložen v depozitářích nebo zapůjčen pro mimomuzejní prezentaci.

1.69 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více než 9000 m². Historická radnice, Týnský chrám, Husitský kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských, dům „U kamenného zvonu“ a další pozoruhodné stavby obklopují náměstí. Uprostřed Star...

1.69 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vila v Praze na Ořechovce (Nad Hradním vodojemem 14, čp. 642, Praha 6 - Střešovice). Nechal si ji postavit František Müller zámožný spolumajitel stavitelské firmy Kapsa-Müller - od architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty, když se chtěl s rodinou přestěhovat z Plzně do Prahy. I ...

1.80 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem.

1.83 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší dominantou Husova náměstí v Rakovníku. Stojí na východní straně náměstí v místě, kde již ve 13. století stál kostel sv. Mikuláše, když vyhořel před rokem 1349, byla tu za podpory Karla I. vyzdvižena gotická svatyně. Za husitských válek však kompletně zpustošená. Do dnešní podoby byl k...

Historické jádro Prahy
1.85 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě. Celkem je zde 1322 památkově chráněných objektů. Rezervace zahrnuje Staré Město, Malou Stranu, Hradčany, Nově Město a Pražský Hrad

Vzdálenější okolí

Planetárium Praha
2.14 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 19...

2.44 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je ce...

2.85 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný...

3.06 km

Ekodomov, o.s.

Posláním sdružení je podporovat životní styl vedou...

3.43 km

Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela sv. Ma...

3.57 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant ...

3.69 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad prav...

5.02 km

Hradiště Šárka

Šárecké hradiště (také hradiště Šárka) bylo význ...

5.06 km

Výtopna Zlíchov Praha

Renovace průmyslových lokomotiv, 4 parní, 4 motorové lok...

5.22 km

Čestná pohřebiště na Olšanech

V roce 1978 bylo prohlášeno za NKP čestné pohřebiště krasno...

5.56 km

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stoj...

5.92 km

Kobyliská střelnice

Kobyliská střelnice vznikla v roce 1890 na okraji v...