Anežský klášter

Anežský klášter

Anežský klášter je rozsáhlý raně gotický stavební komplex, byl vůbec první gotickou stavbou na českém území. Byl založen v době vzniku Starého Města pražského ve 30. letech 13. století. U jeho počátků stál král Václav I. s chotí Kunhutou a svou sestrou sv. Anežkou Českou, která byla zdejší abatyší. Jedná se o komplex dvou kostelů (sv. Františka a sv. Salvátora), dvou kaplí (sv. Barbory a sv. Magdalény), kláštera klarisek, domu představené a hospodářských budov. V 80. letech 20. století byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce tohoto významného areálu pro účely Národní galerie.

Web: www.infocesko.cz/content/clanek.aspx?clanekid=4140&lid=1

Články