Národní kulturní památky

Národní kulturní památky

Kompletní přehled národních kulturních památek v České republice

Redakce Borovice.cz pro Vás připravila přehled národních kulturních památek, které se v naší krásné zemi nacházejí. Jedná se o více než 250 unikátních míst, které stojí za to vidět...

- hrady, zámky, rozhledny, skanzeny....

Praha

Zbraslavský klášter

Zbraslavský klášter byl původní lovecký dvůr Přemysla Otakara II. Který byl Václavem II. věnován řádu cisterciáků. Nachází se zde pohřebiště Přemyslovců Václava II., Václava III., královny Elišky a Václav...

Web: zajimavosti.infocesko.cz
GPS: 49°59'40.70000"N,16°27'14.70999"E Detail

Jižní Čechy

Barokní vybavení divadla v zámku Český Krumlov

Plášťový most. Jde o Do prostoru V. nádvoří zámku se dostaneme z budov Horního hradu přes tzv. technicky odvážné a působivé dílo. Krytá třípodlažní chodba je postavena na mohutných pilířích v patrech sk...

Web: www.castle.ckrumlov.cz/docs/cz/zamek_oinf_5nadvo.xml
GPS: 48°48'46.67299"N,14°18'55.25300"E Detail

Hrad Kotnov

Archeologické průzkumy ukazují, že hrad a město Hradiště založil někdy ve třetí čtvrtině 13. století český král Přemysl Otakar II. První zmínka o hradu označovaném jako Hradiště pochází až z r. 1370, k...

Web: www.magneticka-mista.cz
GPS: 49°24'40.58000"N,14°39'19.06999"E Detail

Hrad Nové Hrady

Hrad Nové Hrady byl postaven na ostrohu obtékaném říčkou Stropnicí a Novohradským potokem v první polovině 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1279, kdy je hrad majetkem Vítkovce Ojíře. Roku 1359 ...

Web: www.hrad-novehrady.eu
GPS: 48°47'21.23999"N,14°46'29.61900"E Detail

Hrad Rožmberk nad Vltavou

Hrad Rožmberk se skládá z pozůstatků horního hradu založeného ve 13. století, který připomíná pouze gotická věž Jakobínka, a z mladšího dolního hradu, zbudovaného ve 14. století a později upravovaného ...

Web: www.ckrumlov.info
GPS: 48°39'21.96999"N,14°21'55.51899"E Detail

Hrad Strakonice

Středověké dějiny hradu jsou spojeny se šlechtickým rodem Bavorů. Přicházejí do Strakonic kolem r. 1200 (to byli ještě komorníky biskupství Olomouckého). V roce 1235 se však mezi svědky na listině Václa...

Web: www.pruvodce.com
GPS: 49°15'29.49999"N,13°54'3.380000"E Detail

Hrad Zvíkov

Úzká ostrožna nad soutokem řek Vltavy a Otavy byla od pradávna osídlená. Vynikající obranné možnosti skalnatého ostrohu s takřka kolmými stěnami s přístupem pouze po úzké šíji si uvědomovali i poslední Přemyslovc...

Web: www.pruvodce.com
GPS: 49°26'21.03999"N,14°11'31.42100"E Detail

Kamenný most v Písku

Kamenný most v Písku (neoficiálně také Jelení most) je nejstarším dochovaným mostem v Česku (a o primát nejstaršího mostu ve střední Evropě zápasí s kamenným mostem v Řezně v Německu, který byl celý stržen...

Web: www.tipynavylet.cz
GPS: 49°18'35.31799"N,14°8'44.16599"E Detail

Klášter v Milevsku

Komunita synů sv. Norberta přichází ze Želiva a začínají se psát dějiny premonstrátského kláštera v Milevsku. Ten je nejstarším klášterem jižních Čech, a nese stopy od románského období přes gotiku až ...

Web: www.milevskoklaster.cz
GPS: 50°3'35.14999"N,12°59'1.459999"E Detail

Klášter v Třeboni

Bývalý klášter augustiniánů z konce 12. stol. s ambitem a freska¬mi byl v 18. stol. barokně přestavěn. K němu přiléhá kostel sv. Jiří z téže doby. Hrádek Rožmberků ze 14. stol. se postupnými do&no...

Web: www.ceske-hrady-zamky.cz
GPS: 49°0'15.51400"N,14°46'17.184"E Detail

Klášter ve Vyšším Brodu

Klášter převzal název od osady, v jejíž blízkosti byl založen. Nejdříve je doloženo německé jméno Hohenfurt, které vzniklo z místního určení "zu dem hohen furt", tj. "u vysokého brodu". Časem byl německý n...

Web: www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/region_histor_klasvb.xml
GPS: 48°37'1.705302"N,14°18'42.999"E Detail

Klášter Zlatá Koruna

Přemysl Otakar II. daroval klášteru, který založil, údajný trn z Kristovy koruny, jenž předtím získal od francouzského krále Ludvíka IX. Svatého. Na Přemyslovo přání byl klášter podle této relikvie nazván...

Web: www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/region_histor_klaszk.xml
GPS: 48°51'21.28800"N,14°22'17.29000"E Detail

Koněspřežní železnice České Budějovice- Linec

Hlavním důvodem pro stavbu železnice z Lince do Českých Budějovic byla přeprava soli z rakouské Solné komory do Čech. Sůl se od nepaměti dopravovala po řekách Travně a Dunaji do Lince, kde se překládala ...

Web: www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/region_histor_kondra.xml
GPS: 48°58'6.019000"N,14°28'18.29900"E Detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je barokní kostel, nacházející se ve městě Přeštice v Plzeňském kraji. Nahradil malý gotický kostel z roku 1245 postavený řádem sv. Benedikta z Kladrub, který městečko ...

Web: cs.wikipedia.org
GPS: 49°34'12.605"N,13°19'42.27300"E Detail

Krumlovský kostel sv. Víta

Horizont města Český Krumlov je určován dvěma hlavními dominantami. Zámecká věž symbolizuje světskou vládu a území jejího vlivu, věž kostela svatého Víta je pak symbolem moci církevní, která již od středově...

Web: www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/mesto_histor_kosvit.xml
GPS: 48°48'44.47099"N,14°18'56.91400"E Detail

Rodný dům Mistra Jana Husa

Rodný dům Mistra Jana Husa najdeme ve městě Husinec. Jedná se o goticko-renesanční dům č.p. 36, jež byl v druhé polovině 19. století přestavěn do původní podoby. V roce 1952 byl v tomto domě vybudován p...

Web: www.turistik.cz
GPS: 49°3'8.059999"N,13°59'8.229999"E Detail

Rožmberské rybníky

Největší jihočeský rybník Rožmberk s objemem při normálu asi 6,2 milionu m3 vody leží asi 6 km od města Třeboně . Je největším rybníkem v České republice o ploše téměř 490 ha a je největší v celé Stře...

Web: cs.wikipedia.org
GPS: 49°2'35.70000"N,14°46'31.321"E Detail

Stádlecký most

Unikátní, poslední řetězový most v Evropě, postavený v empírovém slohu u obce Podolsko na silnici mezi Pískem a Táborem v letech 1847-1848 stavitelem Vojtěchem Lannou z Českých Budějovic podle plánů ing...

Web: www.hrady.cz
GPS: 49°21'38.67700"N,14°16'42.63500"E Detail

Trocnovský dvorec Jana Žižky

Žižkovo rodiště, trocnovský dvorec a tak je město neodmyslitelně spojeno se slavným husitským vojevůdcem Janem Žižkou. Připomíná ho i pomník od L. Wurzela z roku 1892 a náměstí, které nese jméno tohoto j...

Web: www.mojemesto.cz
GPS: 48°54'23.28500"N,14°35'43.55800"E Detail

Vodní mlýn v Hoslovicích

Nejstarší a jedinečně dochovaný vodní mlýn v Čechách najdete nedaleko od Strakonic Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 1. března 2005 odkoupení jedinečné technické památky, vodního mlýna v H...

Web: http://www.muzeum.strakonice.eu/mlyn.php
GPS: 49°11'28.24499"N,13°45'47.02200"E Detail

Další záznamy v rubrice...

Národní kulturní památky

Národní kulturní památky

Kompletní přehled národních kulturních památek v České republice Redakce Borovice.cz pro Vás připravila přehled národních...