Národní kulturní památky

Národní kulturní památky

Kompletní přehled národních kulturních památek v České republice

Redakce Borovice.cz pro Vás připravila přehled národních kulturních památek, které se v naší krásné zemi nacházejí. Jedná se o více než 250 unikátních míst, které stojí za to vidět...

- hrady, zámky, rozhledny, skanzeny....

Praha

Národní muzeum

Muzeum bylo založeno roku 1818 pod názvem Vlastenecké muzeum v Čechách. Od roku 1848 neslo název České muzeum, v období let 1854–1919 pak Muzeum Království českého. Před postavením nové budovy mu...

Web: www.nm.cz

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant našeho hlavního města. Tato Národní kulturní památka, umístěná na vrchu Vítkov se specifickým geniem loci, nabízí impozantní vyhlídku na ...

Web: www.nm.cz
GPS: 50°5'18.77100"N,14°27'0.570999"E Detail

Novoměstská radnice

Novoměstská radnice je jednou z osmnácti národních kulturních památek v Praze. Její historie začíná brzy po založení Nového Města pražského Karlem IV. roku 1348. V průběhu staletí se stala Novoměstsk...

Web: www.novomestskaradnice.cz

Obecní dům a Prašná brána

Obecní dům a sousední Prašná brána byly v roce 1989 vyhlášeny Národní kulturní památkou. Obecní dům je nejznámější novobarokní stavba v Praze se secesními prvky a secesními interiéry. Prašná brána je gotic...

Web: www.obecnidum.czE-mail: info@obecni-dum.czTel.: 222 002 101

Palác Kinských

Palác Kinských je součástí Národní galerie v Praze. Byl postaven v letech 1755 - 1765. Komplex se skládá z hlavní budovy při náměstí, levého křídla, příčného křídla, budovy při Týnské ulici a bočních ...

Web: www.ngprague.czE-mail: vzdelavani@ngprague.czTel.: 224 810 758

Pasionál abatyše Kunhuty

Pasionál abatyše Kunhuty je soubor pěti duchovních textů z počátku 14. století vzniklý z popudu Kunhuty Přemyslovny. Roku 2005 byl Pasionál abatyše Kunhuty prohlášen za národní kulturní památku. Nyní je...

Web: www.atlasceska.cz

Petschkův palác

Petschkův palác je novoklasicistní budova a najdeme ji v Praze - Novém Městě. Palác je chráněn jako Národní Kulturní památka. Budovu paláce nechal postavit v letech 1923 až 1929 Julius Petschek podle návrhu a...

Web: cs.wikipedia.org

Pomník sv. Václava

Pomník svatého Václava na Václavském náměstí v Praze je patrně nejznámějším sochařským monumentem hlavního města českého státu. Jeho autorem je nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a 20. století, představ...

Web: cs.wikipedia.org

Pražský hrad

Pražský hrad je historická a kulturní památka a symbol české státnosti. Historické sídlo českých králů, místo královských korunovací i pohřbů.
Pražský hrad je sídlem prezidenta republiky a nejnavštěv...

Web: www.hrad.cz

Sídlo Parlamentu ČR

Tuto Národní kulturní památku tvoří několik budov a to Šternberský palác, Tomáškův palác, Valdštejnský palác, Kolovratský palác, Malý Fürstenberský palác a Thunovský palác.

Web: www.turistik.cz

Soubor automobilů Tatra

Soubor pěti původních automobilů Tatra tvoří Národní kulturní památku vyhlášenou v roce 2006. Jedná se automobily NW Präsident z roku 1898, Tatra 11 z roku 1925, Tatra 80 z roku 1935, Tatra 77a z roku 19...

Web: www.ntm.cz

Soubor zvonů a cimbálů chrámu sv. Víta v Praze

Jedná se o ucelený, velmi hodnotný historický soubor kampanologických památek tvořený 4 zvony: Zikmund (od Tomáše Jaroše z roku 1549), Václav (od Ondřeje a Matouše na Novém Městě pražském z roku 1542), Jan ...

Web: zhola.com

Staroměstská radnice

Staroměstská radnice patří k nejvýznamnějším památkám historického centra Prahy. Úřad radnice byl umístěn v nárožním měšťanském domě s věží již v první polovině 14. století. Dnes Staroměstskou radnici tv...

Web: www.pametihodnosti.czTel.: 224482909

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více než 9000 m². Historická radnice, Týnský chrám, Husitský kostel sv. Mik...

Web: www.praguecityline.cz
GPS: 50°5'15.00000"N,14°25'16"E Detail

Staronová synagoga

Nejstarší dochovaná synagoga ve střední Evropě je jednou z prvních raně gotických pražských staveb.
Otevřeno má od dubna do října mimo sobotu a židovské svátky od 9 do 18 hodin, od listopadu do b...

Web: www.pametihodnosti.cz

Starý židovský hřbitov

Byl založen v první polovině 15. století a spolu se Staronovou synagogou patří k nejvýznamnějším zachovalým památkám pražského Židovského města. Nejvýznamnější osobou pohřbenou na Starém židovském hř...

Web: www.jewishmuseum.cz

Stavovské divadlo

Stavovské divadlo je druhou scénou Národního divadla. Klasicistní budova byla otevřena roku 1783. V divadle v roce 1787 vystoupil Wolfgang Amadeus Mozart. Dnes zde kromě činoherního souboru působí také opera...

Web: www.narodni-divadlo.czE-mail: info@narodni-divadlo.czTel.: 224 901 448

Strahovský klášter

Součástí Strahovského kláštera je známá knihovna. Taje pro návštěvníky otevřena po celý rok denně s výjimkou 25. prosince a Velikonoční neděle od 9 do 17 hodin s polední pauzou od mezi 12 a 13 hodinou. Vs...

Web: www.strahovskyklaster.cz

Velislavova bible

Velislavova bible je obrazová bible, jež vznikala v letech 1325 až 1349. Jedná se o soubor perokreseb kolorovaných základními barvami. Patří k nejrozsáhlejším obrazovým knihám středověku.

Web: www.velislavova-bible.czE-mail: info@tempuslibri.cz

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad pravým břehem řeky Vltavy v Praze a taktéž stejnojmenná čtvrť na jihu správního obvodu a městské části Prahy 2. Váže se k němu řada pověstí z počátků českých dějin....

Web: cs.wikipedia.org
GPS: 50°3'52.52099"N,14°25'4.155999"E Detail

Další záznamy v rubrice...

Národní kulturní památky

Národní kulturní památky

Kompletní přehled národních kulturních památek v České republice Redakce Borovice.cz pro Vás připravila přehled národních...