Planetárium Praha

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 1960. V roce 1979 se Planetárium oddělilo od tehdejšího PKOJF a stalo se jedním ze středisek Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. V květnu 1991 byl po náročné komplexní rekonstrukci zahájen provoz v rekonstruovaném astronomickém sále (nyní sál COSMORAMA) planetária. Planetárium Praha patří k největším na světě a je u nás jediné svého druhu. Sál COSMORAMA je kruhový sál o průměru 23,5 m pro 210 diváků. Kopule se nad sálem klene do výšky 15 metrů. Projekční plocha je největší v České republice - 843 čtverečních metrů. Systémy instalované v sále Cosmorama dokáží vytvořit dokonalou iluzi vesmíru. Nabídka programů zahrnuje všechny věkové kategorie - od pohádek s astronomickou tématikou pro děti, přes pořady pro školy, speciální přednášky pro vysokoškoláky, až po atraktivní audiovizuální pořady pro dospělé. K mimořádně silným diváckým zážitkům patří emotivní laserová představení pod umělou hvězdnou oblohou.

E-mail: planetarium@planetarium.cz
Web: www.planetarium.cz
Telefon: 220 999 001-3

Mapa

Zajímavosti v okolí

0.96 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho sta historických kolejových vozidel, mezi nimiž je čtyřicet parních lokomotiv. V muzejní expozici je vystavena pouze část této rozsáhlé kolekce, zbytek je uložen v depozitářích nebo zapůjčen pro mimomuzejní prezentaci.

1.61 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem.

1.88 km

Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památkou, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury.

Historické jádro Prahy
2.00 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě. Celkem je zde 1322 památkově chráněných objektů. Rezervace zahrnuje Staré Město, Malou Stranu, Hradčany, Nově Město a Pražský Hrad

2.07 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více než 9000 m². Historická radnice, Týnský chrám, Husitský kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských, dům „U kamenného zvonu“ a další pozoruhodné stavby obklopují náměstí. Uprostřed Star...

2.14 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností pocházejících z let 1158 až 1935. Tyto dokumenty jsou dokladem suverenity a existence Českého státu. Jedná se o nejvýznamnější a nejcennější archivní listiny České republiky. Jádrem jsou dokumenty do roku 1620. Listiny byly součástí státního pokladu a byly uchovávány společně s...

2.27 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Sdružení bylo založeno v dubnu 1996. Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků.

2.50 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant našeho hlavního města. Tato Národní kulturní památka, umístěná na vrchu Vítkov se specifickým geniem loci, nabízí impozantní vyhlídku na Prahu. Místo samo je spjaté s významnými obdobími českých dějin: husitstvím, emancipací moderního českého národa, legionářs...

Vzdálenější okolí

2.64 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší domina...

3.25 km

Ekodomov, o.s.

Posláním sdružení je podporovat životní styl vedou...

Štefánikova hvězdárna
3.43 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech ...

3.78 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný...

3.79 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vil...

3.85 km

Kobyliská střelnice

Kobyliská střelnice vznikla v roce 1890 na okraji v...

4.16 km

Čestná pohřebiště na Olšanech

V roce 1978 bylo prohlášeno za NKP čestné pohřebiště krasno...

Bobová dráha Praha - Prosek
4.50 km

Bobová dráha Praha - Prosek

Trať je dlouhá téměř kilometr, dráha se nejvyšší možnou m...

4.62 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad prav...

Ekocentrum Podhoubí
4.71 km

Ekocentrum Podhoubí

Ekocentrum Podhoubí je občanské sdružení, které se vě...

Hvězdárna Ďáblice
5.26 km

Hvězdárna Ďáblice

Hvězdárna byla postavena v padesátých letech ast...

5.55 km

Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela sv. Ma...