Městská hvězdárna ve Slaném

Městská hvězdárna ve Slaném

Městská hvězdárna se nachází v blízkosti lesoparku Háje. Budova hvězdárny je dominantou severní části města s výhledem na Slánskou horu, kostel Nejsvětější trojice a historické jádro Královského města Slaného. 1. září 1996 byla Městská hvězdárna slavnostně zpřístupněna pro veřejnost. Obnovení činnosti hvězdárny předcházela rozsáhlá rekonstrukce budovy a přístrojového vybavení. Finančně a technicky náročná rekonstrukce byla uskutečněna díky podpoře Města Městská hvězdárna ve Slaném je specializované kulturní zařízení orientované na popularizaci a vzdělávání v oboru astronomie a příbuzných přírodních a technických věd. Hvězdárna tuto činnost zajišťuje zejména pořádáním odborných a populárních přednášek, seminářů, exkurzí, filmových večerů a veřejných astronomických pozorování. Současně se vzdělávací náplní vyvíjí hvězdárna odbornou činnost v rozsahu svého působení. Městská hvězdárna se stala v roce 2006 kolektivním členem Sdružení hvězdáren a planetárií, které je reprezentativním orgánem institucí našeho typu. V sekci pozorovatelů proměnných hvězd, která je složkou České astronomické společnosti se statutem odborné sekce, se aktivně podílíme na vypsaných pozorovacích projektech. Členové sekce pozorovatelů proměnných hvězd jsou i členy Pražské pobočky České astronomické společnosti.

E-mail: hvezdarna@volny.cz
Web: www.volny.cz/hvezdarna
Telefon: 312 525 730

Mapa

Zajímavosti v okolí

1.93 km

Aquapark Slaný

Aquapark s tobogánem, vířivkou, dětským bazénkem, zábavným bazénem a venkovním areálem.

5.34 km

Železniční muzeum Zlonice

10 převážně cukrovarských lokomotiv, 25 nákladních vozů, vývoj sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, provozní úzkokolejka s rozchodem 650 mm. Prohlídka začíná vždy v sídle muzea na rohu Nádražní a Tyršovy ulice.

7.90 km

Hornický skanzen Důl Mayrau

Statická expozice důlní dopravy, 4 lokomotivy, několik vozíků.

9.99 km

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna o.p.s.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna, o.p.s. bylo založeno v listopadu roku 2001. Je to právní subjekt, jehož zakladatelem je Statutární město Kladno. Statutárním orgánem společnosti je správní rada, kterou jmenuje zakladatel. Správní rada je rovněž orgánem poradním, který metodicky vede a kontroluje činnost ...

11.03 km

TOM 19071 Javory Černuc

Javory je název dětského turistického oddílu založeného r. 1980 v Černuci. Zabýváme se ekologickou výchovou a využíváním volného času dětí. Programy pro děti tvoří dobrovolníci, kteří se účastní práce v různých projektech. Vytvářejí programy a akce pro děti a zajišťují veškerý provoz a agendu s tím spojenou. Neustále se vz...

11.10 km

Aquapark Kladno

2 tobogany, Spacebowl, whirlpool, dvoudráhová skluzavka, plavecký bazén, divoká řeka, vířivka, parní kabina, finská sauna, dětský bazén, občerstvení.

Lidice
12.59 km

Lidice

Lidice leží asi 3 km od Okoře. Jejich osud za druhé světové války je známý doslova po celém světě. Jako odplata za atentát na říšského protektora R. Haydricha, s tím, že obyvatelé vsi údajně ukrývali atentátníkům, byla celá vesnice vypálena, muži povražděni, ženy odvezeny do sběrných táborů. Děti byly rozděleny do několika sku...

Zámek Veltrusy
17.70 km

Zámek Veltrusy

Veltrusy, tato původně středověká ves, ležící v dolním Povltaví, byly obklopeny polnostmi a lesy, které se jakožto součást panství Jeviněves-Veltrusy staly v roce 1698 dědictvím Marie Terezie, jež se v témže roce provdala za hraběte Václava Antonína Chotka. Rod Chotků patřil ke staré české rytířské šlechtě poznamenané pobělohorsk...

Vzdálenější okolí

Zámek Libochovice
19.05 km

Zámek Libochovice

Současná podoba zámku zrcadlícího s v hladině řeky ...

21.59 km

Hradiště v Levém Hradci

Hradiště v Levém Hradci leží nad ostrým ohybem Vltav...

Hora Říp s rotundou sv. Jiří
21.87 km

Hora Říp s rotundou sv. Jiří

Zvláště v parném létě člověk ocení chladivé kamenné z...

23.30 km

Hradiště Šárka

Šárecké hradiště (také hradiště Šárka) bylo význ...

23.33 km

Výtopna Zdice

Železniční a silniční historická technika, přehl...

23.98 km

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stoj...

24.62 km

Železniční muzeum Českých drah

Expozice parních a motorových lokomotiv, motorových vo...

Hamousův statek ve Zbečně – památka lidové architektury
24.84 km

Hamousův statek ve Zbečně – památka lidové architektury

Selská usedlost s roubeným obytným domem, zd...

24.90 km

Ekodomov, o.s.

Posláním sdružení je podporovat životní styl vedou...

25.42 km

Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela sv. Ma...

26.06 km

Důlní expozice Chrustenická šachta

Historie důlní dopravy v oblasti Barrandienu, v r...

26.08 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vil...