Státní hrad Nové Hrady

Státní hrad Nové Hrady

Zdejší členitý gotický hrad byl založen kolem poloviny 13. století jako strážní bod nedaleko místa, kde obchodní stezka překračovala zemskou hranici. Hrad je opevněn mohutným příkopem hlubokým 14 metrů. V průběhu let byl několikrát dobyt, vypálen a těžce poškozen výbuchem střelného prachu. V jihovýchodní části se nacházel pivovar a hradní kaple, později lesní úřad. Archiv v prvním patře přední věže obsahoval veškeré písemnosti týkající se novohradského panství a hraběcí rodiny. Nyní je hrad po rekonstrukci a kompletně zpřístupněn veřejnosti.

E-mail: novehrady@npu.cz
Web: http://www.hrad-novehrady.eu/
Telefon: 386 362 135

Mapa

Zajímavosti v okolí

Hrad Nové Hrady
0.02 km

Hrad Nové Hrady

Hrad Nové Hrady byl postaven na ostrohu obtékaném říčkou Stropnicí a Novohradským potokem v první polovině 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1279, kdy je hrad majetkem Vítkovce Ojíře. Roku 1359 panství kupují bratři Jan, Petr, Jošt a Oldřich z Rožmberka. Z nich zde pobýval delší dobu pouze Oldřich. Další Ro...

Novohradská kovárna
0.13 km

Novohradská kovárna

O kovárně jsou první zmínky z roku 1719, kdy jej vlastnil kovář Ferdinand Grosing a je pravděpodobné, že kovárna byla postavena právě v této době.Lokalizace kovárny do těchto míst nebyla vůbec náhodná – objekt ležel nejenom při cestě na hrad, ale i na dnes již zaniklé odbočce cesty vedoucí od Svinenské brány do měst...

Zámek Nové hrady
0.58 km

Zámek Nové hrady

Trojkřídlý empírový zámek byl postaven mezi lety 1802 - 1810 pro J.N. Buquoye a jeho manželku Teresii. Z vnitřního vybavení zámku se do dnešní doby zachovala dispozice Zrcadlového sálu, zámeckého divadla s hledištěm pro 230 osob a zejména Modrého pavilonu, velkého okrouhlého prostoru o průměru 10 metrů, který prostupuje ...

Cuknštejn
2.37 km

Cuknštejn

Cuknštejn je pozdně gotická tvrz na vyvýšenině nad řekou Stropnicí. Nachází se v samém závěru romantického Terčina údolí. Je to jedno z nejzachovalejších vladyckých sídel v české zemi a zároveň vzácný příklad přechodového článku mezi zemanskou tvrzí a panským hradem.

Trocnovský dvorec Jana Žižky
18.51 km

Trocnovský dvorec Jana Žižky

Žižkovo rodiště, trocnovský dvorec a tak je město neodmyslitelně spojeno se slavným husitským vojevůdcem Janem Žižkou. Připomíná ho i pomník od L. Wurzela z roku 1892 a náměstí, které nese jméno tohoto jednookého hejtmana.

zámek Třeboň
23.80 km

zámek Třeboň

Zámek vznikl na místě původního panského sídla a gotického hrádku ze 14. stol. Areál byl rozšířen v r. 1456 a dále v letech 1479–82 a 1519–24. Po požáru v r. 1562 se objekt změnil na renesanční zámek.

Klášter v Třeboni
23.92 km

Klášter v Třeboni

Bývalý klášter augustiniánů z konce 12. stol. s ambitem a freska¬mi byl v 18. stol. barokně přestavěn. K němu přiléhá kostel sv. Jiří z téže doby. Hrádek Rožmberků ze 14. stol. se postupnými do¬stavbami změnil na renesanční zámek. Po požáru v r. 1562 a na přelomu 16. a 17. stol., kdy zde sídlil Petr Vok z Rožmb...

28.26 km

Rožmberské rybníky

Největší jihočeský rybník Rožmberk s objemem při normálu asi 6,2 milionu m3 vody leží asi 6 km od města Třeboně . Je největším rybníkem v České republice o ploše téměř 490 ha a je největší v celé Střední Evropě.

Vzdálenější okolí

29.28 km

Muzeum koněspřežky České Budějovice

Koněspřežka Budějovice - Linec byla v době svého vznik...

Koněspřežní železnice České Budějovice- Linec
29.82 km

Koněspřežní železnice České Budějovice- Linec

Hlavním důvodem pro stavbu železnice z Lince do Če...

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti
30.20 km

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s poboč...

Klášter Zlatá Koruna
30.48 km

Klášter Zlatá Koruna

Přemysl Otakar II. daroval klášteru, který založil, údaj...

33.15 km

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia ZČ HB Forest

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia vzn...

Hrad Rožmberk nad Vltavou
33.53 km

Hrad Rožmberk nad Vltavou

Hrad Rožmberk se skládá z pozůstatků horního hradu...

Krumlovský kostel sv. Víta
33.76 km

Krumlovský kostel sv. Víta

Horizont města Český Krumlov je určován dvěma hlavn...

33.78 km

15/06 ZO ČSOP Šípek

Protože paleta činnosti Svazu je velmi široká, je ...

Historické jádro Českého Krumlova
33.79 km

Historické jádro Českého Krumlova

Městská památková rezervace zahrnuje přes 300 goti...

Barokní vybavení divadla v zámku Český Krumlov
33.80 km

Barokní vybavení divadla v zámku Český Krumlov

Plášťový most. Jde o Do prostoru V. nádvoří zámku ...

Zámek v Českém Krumlově
33.85 km

Zámek v Českém Krumlově

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou archit...

34.19 km

Grafitový důl Český Krumlov

Expozice není zaměřena na dopravu, důlní vlak je p...