Cuknštejn

Cuknštejn

Cuknštejn je pozdně gotická tvrz na vyvýšenině nad řekou Stropnicí. Nachází se v samém závěru romantického Terčina údolí. Je to jedno z nejzachovalejších vladyckých sídel v české zemi a zároveň vzácný příklad přechodového článku mezi zemanskou tvrzí a panským hradem.

E-mail: tomas.pek@volny.cz
Web: http://www.hrady.cz/?OID=121
Telefon: +420 608 305 666

Mapa

Zajímavosti v okolí

Hrad Nové Hrady
2.36 km

Hrad Nové Hrady

Hrad Nové Hrady byl postaven na ostrohu obtékaném říčkou Stropnicí a Novohradským potokem v první polovině 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1279, kdy je hrad majetkem Vítkovce Ojíře. Roku 1359 panství kupují bratři Jan, Petr, Jošt a Oldřich z Rožmberka. Z nich zde pobýval delší dobu pouze Oldřich. Další Ro...

Státní hrad Nové Hrady
2.37 km

Státní hrad Nové Hrady

Zdejší členitý gotický hrad byl založen kolem poloviny 13. století jako strážní bod nedaleko místa, kde obchodní stezka překračovala zemskou hranici. Hrad je opevněn mohutným příkopem hlubokým 14 metrů. V průběhu let byl několikrát dobyt, vypálen a těžce poškozen výbuchem střelného prachu. V jihovýchodní části se nacház...

Novohradská kovárna
2.48 km

Novohradská kovárna

O kovárně jsou první zmínky z roku 1719, kdy jej vlastnil kovář Ferdinand Grosing a je pravděpodobné, že kovárna byla postavena právě v této době.Lokalizace kovárny do těchto míst nebyla vůbec náhodná – objekt ležel nejenom při cestě na hrad, ale i na dnes již zaniklé odbočce cesty vedoucí od Svinenské brány do měst...

Zámek Nové hrady
2.91 km

Zámek Nové hrady

Trojkřídlý empírový zámek byl postaven mezi lety 1802 - 1810 pro J.N. Buquoye a jeho manželku Teresii. Z vnitřního vybavení zámku se do dnešní doby zachovala dispozice Zrcadlového sálu, zámeckého divadla s hledištěm pro 230 osob a zejména Modrého pavilonu, velkého okrouhlého prostoru o průměru 10 metrů, který prostupuje ...

Trocnovský dvorec Jana Žižky
18.50 km

Trocnovský dvorec Jana Žižky

Žižkovo rodiště, trocnovský dvorec a tak je město neodmyslitelně spojeno se slavným husitským vojevůdcem Janem Žižkou. Připomíná ho i pomník od L. Wurzela z roku 1892 a náměstí, které nese jméno tohoto jednookého hejtmana.

zámek Třeboň
25.40 km

zámek Třeboň

Zámek vznikl na místě původního panského sídla a gotického hrádku ze 14. stol. Areál byl rozšířen v r. 1456 a dále v letech 1479–82 a 1519–24. Po požáru v r. 1562 se objekt změnil na renesanční zámek.

Klášter v Třeboni
25.53 km

Klášter v Třeboni

Bývalý klášter augustiniánů z konce 12. stol. s ambitem a freska¬mi byl v 18. stol. barokně přestavěn. K němu přiléhá kostel sv. Jiří z téže doby. Hrádek Rožmberků ze 14. stol. se postupnými do¬stavbami změnil na renesanční zámek. Po požáru v r. 1562 a na přelomu 16. a 17. stol., kdy zde sídlil Petr Vok z Rožmb...

29.12 km

Muzeum koněspřežky České Budějovice

Koněspřežka Budějovice - Linec byla v době svého vzniku první nejdelší evropskou transkontinentální železnicí. Stala se tak základem nejen naší ale i celoevropské kontinentální železniční sítě. Nejstarší koněspřežní železnice na evropském kontinentě, která byla vybudována v letech 1825-1832, vedla z Českých Budějovic do Lince...

Vzdálenější okolí

Klášter Zlatá Koruna
29.20 km

Klášter Zlatá Koruna

Přemysl Otakar II. daroval klášteru, který založil, údaj...

Koněspřežní železnice České Budějovice- Linec
29.63 km

Koněspřežní železnice České Budějovice- Linec

Hlavním důvodem pro stavbu železnice z Lince do Če...

29.87 km

Rožmberské rybníky

Největší jihočeský rybník Rožmberk s objemem při no...

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti
30.04 km

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s poboč...

Hrad Rožmberk nad Vltavou
31.25 km

Hrad Rožmberk nad Vltavou

Hrad Rožmberk se skládá z pozůstatků horního hradu...

Krumlovský kostel sv. Víta
32.15 km

Krumlovský kostel sv. Víta

Horizont města Český Krumlov je určován dvěma hlavn...

Historické jádro Českého Krumlova
32.17 km

Historické jádro Českého Krumlova

Městská památková rezervace zahrnuje přes 300 goti...

Barokní vybavení divadla v zámku Český Krumlov
32.19 km

Barokní vybavení divadla v zámku Český Krumlov

Plášťový most. Jde o Do prostoru V. nádvoří zámku ...

32.20 km

15/06 ZO ČSOP Šípek

Protože paleta činnosti Svazu je velmi široká, je ...

Zámek v Českém Krumlově
32.24 km

Zámek v Českém Krumlově

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou archit...

32.60 km

Grafitový důl Český Krumlov

Expozice není zaměřena na dopravu, důlní vlak je p...

33.06 km

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia ZČ HB Forest

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia vzn...