Řepora (dříve Tuležim)

Řepora (dříve Tuležim)

Skanzen dává nahlédnout do české lidové architekturu vrcholného středověku tak, aby návštěvník získal co nejvěrnější představu o tehdejším životě a práci. V současné době je skanzen obehnán drátěným plotem a je z důvodu natáčení několika filmů pro veřejnost dlouhodobě uzavřen.

E-mail: info@repora.cz
Telefon: +420 603 267 196

Mapa

Zajímavosti v okolí

4.84 km

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stojící ve stejnojmenné oboře v Praze-Liboci, 7 km západně od středu města v obvodu Praha 6.Letohrádek byl v roce 1962 zařazen na seznam národních kulturních památek. V současné době je zpřístupně veřejnosti a uvnitř je umístěna expozice o bitvě na Bílé hoře, která se odehrála ...

5.97 km

Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela sv. Markéty, konventu a prelatury pocházejí z let 1708-1740.Vnitřní zařízení a výzdobu kostela navrhoval jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer, na postranních oltářích je šest obrazů Petra Brandla, fresky od Jana Jakuba Stevense. Na kůru jsou cenné barokní varhany. Pod chórem kostel...

6.22 km

Hradiště Šárka

Šárecké hradiště (také hradiště Šárka) bylo významné hradiště raného středověku. Podle archeologických nálezů kostí zvířat bylo území plošiny nad soutěskou Džbán na území dnešní Prahy osídleno již od starší doby kamenné. Lidé zde sídlili pravděpodobně eště před příchodem Slovanů v 6. století. Největší slávu ale místo zažilo v...

7.28 km

Výtopna Zlíchov Praha

Renovace průmyslových lokomotiv, 4 parní, 4 motorové lokomotivy, parní válec, historická nákladní auta.

7.60 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vila v Praze na Ořechovce (Nad Hradním vodojemem 14, čp. 642, Praha 6 - Střešovice). Nechal si ji postavit František Müller zámožný spolumajitel stavitelské firmy Kapsa-Müller - od architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty, když se chtěl s rodinou přestěhovat z Plzně do Prahy. I ...

Štefánikova hvězdárna
7.82 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech u Hladové zdi, vybudované v době panování Karla IV. "Zřízení lidové observatoře astronomické v Praze, knihovny a čítárny, přístupné nejširším kruhům, šíření a popularisování výsledků moderní astronomie" byly hlavními cíli České astronomické společnosti, založené roku 1917. Spol...

8.27 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad pravým břehem řeky Vltavy v Praze a taktéž stejnojmenná čtvrť na jihu správního obvodu a městské části Prahy 2. Váže se k němu řada pověstí z počátků českých dějin. Vyšehrad vznikl jako knížecí hradiště ve druhé polovině 10. století. Koncem 11. století tady jako jediný český pano...

8.51 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný Na Slovanech či Emauzy, byl založen 21. listopadu 1347 českým králem a římským císařem Karlem IV.Nachází se v Praze na Novém Městě, na území vymezeném ulicemi Vyšehradská, Trojická, Pod Slovany a Na Slovanech Původně se klášter nazýval Na Slovanech, kvůli slovanským ř...

Vzdálenější okolí

9.03 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností poch...

9.05 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší domina...

9.57 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum...

Historické jádro Prahy
9.78 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě....

10.07 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi p...

10.09 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je ce...

10.17 km

Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památk...

10.41 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho ...

10.77 km

Ekodomov, o.s.

Posláním sdružení je podporovat životní styl vedou...

Planetárium Praha
11.13 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 19...

11.44 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant ...

11.81 km

Důlní expozice Chrustenická šachta

Historie důlní dopravy v oblasti Barrandienu, v r...