Aquapark Letňany Lagoon

Aquacentrum pořádá pravidelně sportovní akce, které jsou soutěžním zpestřením zvláště pro malé návštěvníky. Jako příklad uvádíme vodní olympiády, potápění rodičů s dětmi pod vedením zkušených instruktorů, Mikulášské a vánoční hrátky s bohatým programem.

E-mail: lagoon@volny.cz
Web: www.letnanylagoon.cz
Telefon: +420 283 921 799

Mapa

Zajímavosti v okolí

Hvězdárna Ďáblice
2.14 km

Hvězdárna Ďáblice

Hvězdárna byla postavena v padesátých letech astronomickým kroužkem tehdy samostatné obce Ďáblice. Pro veřejnost byla otevřena v roce 1956. Původní stavba (východní kopule, přednáškový sál a knihovna) byla rozšířena v roce 1960 o kancelář, západní kopuli a spojovací chodbu. V roce 1968, při sloučení Ďáblic s Prahou, se...

Bobová dráha Praha - Prosek
2.51 km

Bobová dráha Praha - Prosek

Trať je dlouhá téměř kilometr, dráha se nejvyšší možnou maximální rychlostí 62 km/h z bobovek v ČR. Novinkou je Lanová skluzavka: dvě věže jsou spojené lanem o délce 180 metrů a převýšením 45 metrů. Pak už stačí odvaha a už se řítíte z kopce dolů ve výšce šesti metrů. A pokud vám tato jízda nestačila, vyzkoušejte svoji zru...

3.00 km

Kobyliská střelnice

Kobyliská střelnice vznikla v roce 1890 na okraji vsi Kobylisy na sever od Prahy. Zprvu sloužila pro výcvik pěchoty, ale brzy se stala také výletním místem. Vojenské kapely tu pořádaly koncerty, byla zřízena konírna a cvičila se jízda na koni. Po 1. světové válce nacvičovaly na střelnici i měšťanské sbory, Sokol a další spol...

Ekocentrum Podhoubí
4.64 km

Ekocentrum Podhoubí

Ekocentrum Podhoubí je občanské sdružení, které se věnuje environmentální výchově, vzdělávání a osvětě dětí, mládeže, odborné i široké veřejnosti.

Planetárium Praha
6.38 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 1960. V roce 1979 se Planetárium oddělilo od tehdejšího PKOJF a stalo se jedním ze středisek Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. V květnu 1991 byl po náročné komplexní rekonstrukci zahájen provoz v rekonstruovaném astronomickém sále (nyní sál COSMORAMA) planetár...

6.43 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant našeho hlavního města. Tato Národní kulturní památka, umístěná na vrchu Vítkov se specifickým geniem loci, nabízí impozantní vyhlídku na Prahu. Místo samo je spjaté s významnými obdobími českých dějin: husitstvím, emancipací moderního českého národa, legionářs...

6.47 km

Čestná pohřebiště na Olšanech

V roce 1978 bylo prohlášeno za NKP čestné pohřebiště krasnoarmějců, v roce 1999 byla NKP rozšířena o pohřebišti vojáků Commonwealthu, hroby padlých v Pražském květnovém povstání, hroby bulharských vojáků a čestné pohřebiště příslušníků I. odboje padlých na bojištích I. světové války Čestná pohřebiště na Olšanech nebo Olšanské hřbito...

7.05 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho sta historických kolejových vozidel, mezi nimiž je čtyřicet parních lokomotiv. V muzejní expozici je vystavena pouze část této rozsáhlé kolekce, zbytek je uložen v depozitářích nebo zapůjčen pro mimomuzejní prezentaci.

Vzdálenější okolí

7.42 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi p...

7.56 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je ce...

Historické jádro Prahy
7.75 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě....

7.82 km

Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památk...

7.94 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum...

8.28 km

Ekodomov, o.s.

Posláním sdružení je podporovat životní styl vedou...

8.50 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší domina...

8.52 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností poch...

9.34 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný...

Štefánikova hvězdárna
9.65 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech ...

9.69 km

Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič

Toulcův dvůr má za sebou bohatou historii. Na 8 ...

9.95 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad prav...