VěTeV

Rovering je služba, vrchol skautské cesty. 11. oddíl VS od září roku 2001 sdružuje všechny ty, kteří touto cestou prošli a mají dále zájem sloužit oddílu, středisku, sobě a zároveň tak činit trochu netradiční formou. Každý řádně přijatý člen vlastní roverský průkaz, který ho opravňuje k divnému chování, jež je v rámci střediska, Walchy, Českých Budějovic a Kolejí Jižní Město tolerováno....

... Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

Kontakty

Jméno: Hintnaus
Město: České Budějovivce
Telefon: +420723 997 446
E-mail: hintnaus2@seznam.cz
Internet: www.vetev.wz.cz

věk

od 16 do 100

zřizovatel

11. oddíl VS

  • zaměření oddílu
    • vodácký
  • organizace
    • Junák

Další záznamy v rubrice...

VěTeV

Rovering je služba, vrchol skautské cesty. 11. oddíl VS od září roku 2001 sdružuje všechny ty, kteří touto cestou...