Školení hlavních vedoucích s akreditací MŠMT ČR

Srdečně vás zveme na školení hlavních vedoucí s akreditací MŠMT ČR.

Školení hlavních vedoucích
Zveme Vás na školení hlavních vedoucích, s akreditací MŠMT ČR. Lektoři, kteří u nás školí, jsou aktivními pořadateli táborů a odborníky na danou problematiku.
Školení hlavních vedoucích tábora je určeno zejména pracovníkům dětských táborů, mohou se jej však účastnit také pořadatelé ozdravných pobytů, či pobytů pro rodiny s dětmi. Program školení je zaměřen na odbornou přípravu a řešení otázek spojených s tvorbou a pořádáním dětských pobytových akcí (táborů), dle platné legislativy. Po úspěšném absolvování bude účastníkům uděleno získané osvědčení opravňující k činnosti hlavního vedoucího.

Školení je akreditováno MŠMT ČR.
Školení probíhá v sídle Vesny, o.p.s., Údolní 10, Brno. Výuka je rozvržena do 3 dnů po 8 hodinách. Zkušební test se koná poslední hodinu kurzu, úspěšní absolventi obdrží osvědčení opravňující k výkonu hlavního vedoucího.
Časová dotace: 24 hodin (22 hodiny výuky, 1 hodina časová rezerva + dotazy; 1 hodina zkušební test)
Obsah kurzu:
Práva a povinnosti provozovatele a organizátora táboraZákladní právní předpisyZákladní nástin pedagogicko-psychologických znalostí při práci s dětmi a mládežíProgramová příprava táboraOrganizační příprava táboraHospodaření táboraZákladní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží 
Přihlásit se můžete zde:
https://www.vesnaspolek.cz/cs/skoleni-hlavnich-vedoucich-taboru-343/detail

Výuka probíhá:
12. - 14.5.2017 - pá 13.30 - 19.00 h, so + ne 8.00 - 15.00 h

Kontakty

Kontaktní osoba: Pavla Filipová
Telefon: 733 506 684
E-mail: info@vesnaspolek.cz

  • typ kurzu
    • hlavní vedoucí

Další záznamy v rubrice...

Školení hlavních vedoucích táborů

ŠHVT

...

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný kurzu MŠMT, pro nejen zdravotníky na letních táborech, lyžařských kurzech, školách v přírodě, ale i pro...

Školení hlavních vedoucích táborů

ŠHVT

...

Kurz pro zdravotníky táborů - zotavovacích akcí

Školící a vzdělávací středisko ČTU Blansko-Obůrka

Kurz je akreditován MŠMT. Zahájení kurzu ve čtvrtek večer, ukončení v neděli odpoledne. Absolvent získá průkaz zdravotníka...

​Kurz pro hlavní vedoucí táborů

Školící a vzdělávací středisko ČTU Blansko-Obůrka

Kurz je akreditován MŠMT a je ukončen závěrečnou zkouškou. Účastník kurzu získá osvědčení k výkonu funkce hlavního...

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz proběhne o víkendech 9., 10., 16.,17.2.2019. ve školících místnostech OS ČČK Plzeň-město a Rokycany v Plzni v Tylově...

Dramatické kroužky pro děti a mládež

Foto: Alice Bochňáková Photography

Dramatické kroužky TALENT drama studia, z.s. pro děti a mládež 4-18 let zaměřené na autorskou tvorbu a divadlo.

Dramaťák pro dospělé D-talent

Z představení D-talentu Loutkář. Foto: Alice Bochňáková Photography

Pravidelná dramaticko-divadelní skupina D-talent (TALENT drama studio, z.s.) pro dospělé zabývající se autorskou tvorbou....

Letní malířský plenér s malířem Adamem Kašparem

Letní malířský plenér s malířem Adamem Kašparem

Láká Vás malovat a kreslit přímo v přírodě? Rádi byste si užili příjemný čas naplněný malováním? Odhoďte na chvíli...

Letní malířský plenér

Letní malířský plenér

...

Školení hlavních vedoucích s akreditací MŠMT ČR

Srdečně vás zveme na školení hlavních vedoucí s akreditací MŠMT ČR.

Školení hlavních vedoucích táborů

Školení pro hlavní vedoucí dětských táborů s akreditací MŠMT.

Hliněné omítky, izolace ze slaměných balíků (CZ/SK)

Hliněné omítky, izolace ze slaměných balíků (CZ/SK)

Praktický workshop přímo na stavbě nízkorozpočtového a zároveň také nízko-energetického domu z přírodních a recyklovatelných...

Přírodní stavitelství Brno (CZ)

Přírodní stavitelství Brno (CZ)

Seminář pro ty, kdo si chcete zlepšit vnitřní klima hliněnými omítkami nebo postavit zdravý dům nebo vás zajímají stěhovatelné...

Přírodní stavitelství Praha (CZ)

Seminář pro ty, kdo si chcete zlepšit vnitřní klima hliněnými omítkami nebo postavit zdravý dům nebo vás zajímají stěhovatelné...