Odpolední ScioŠkola
Odpolední ScioŠkola

Odpolední ScioŠkola

Chcete probudit v dětech chuť objevovat a učit se? Dopřát jim možnost rozvíjet silné stránky, komunikační dovednosti, spolupráci a další vlastnosti, které využijí ve škole i mimo ni? Přihlaste je do Odpolední Scio školy.

Víte, jaké tři vlastnosti dopomohly úspěšným lidem k jejich úspěchu? Jsou to komunikativnost (29 %), ochota se neustále vzdělávat (29 %), píle (27 %), zapálení (26 %) a schopnost mít vizi (23 %).[1] Vlastnosti, které často klasická škola nerozvíjí. Připravili jsme proto vzdělávací program, který učí děti učit se, oceňuje jejich úsilí a snahu a podporuje zapálení a zájem o svět. Je jím Odpolední Scio škola, která nabízí dětem možnost rozvíjet se při společné práci na projektech (například legendy staré Prahy, zámořské objevy, pokusy a vynálezy, divadlo a drama).

Poslání Odpolední Scio školy je:

  • Ukázat dětem, že učení může být zábavné, má smysl a je výzvou.
  • Podpořit děti v překonávání sebe sama. Chybu chápeme jako příležitost k růstu, ne selhání. Oceňujeme zejména úsilí.
  • Ukázat dětem, že svět je úžasným místem plným záhad čekajících na rozluštění.
  • Dát dětem svobodu, umožnit jim podílet se na programu, a tak formulovat i realizovat své vize, sny a přání.

 

Scio otevřelo v roce 2015 Scio školu, která umožňuje v bezpečném prostředí svobodného vzdělávání rozvíjet všechny dovednosti potřebné pro spokojený život v 21. století. Scio se rozhodla prostřednictvím vzdělávacího programu Odpolední Scio školy umožnit vzdělávat se tímto způsobem širší skupině dětí.

Pokud chcete svým dětem dopřát možnost rozvíjet silné stránky, komunikační dovednosti, spolupráci a další vlastnosti, které využijí v praktickém životě, využijte možnost přihlásit je do Odpolední Scio školy. Kapacita míst je omezená. Bližší informace o Scio škole a přihlášku najdete na webu www.scio.cz/odpoledniscioskola

 


[1] Perfect Crowd, s.r.o. & EduIn: Diplom nestačí: report z výzkumu, 2016.

Kontakty

Kontaktní osoba: Adéla Zelenda Kupcová
Telefon: 234 705 539
E-mail: azelenda@scio.cz

  • typ kurzu
    • jiný Vzdělávací program

Další záznamy v rubrice...

Dramatické kroužky pro děti a mládež

Foto: Alice Bochňáková Photography

Dramatické kroužky TALENT drama studia, z.s. pro děti a mládež 4-18 let zaměřené na autorskou tvorbu a divadlo.

Dramaťák pro dospělé D-talent

Z představení D-talentu Loutkář. Foto: Alice Bochňáková Photography

Pravidelná dramaticko-divadelní skupina D-talent (TALENT drama studio, z.s.) pro dospělé zabývající se autorskou tvorbou....

Přírodní stavitelství Praha (CZ)

Seminář pro ty, kdo si chcete zlepšit vnitřní klima hliněnými omítkami nebo postavit zdravý dům nebo vás zajímají stěhovatelné...

ScioCamp Jak na komunikaci

ScioCamp Jak na komunikaci

Umět komunikovat je důležité, to všichni víme, ale bývá náročné toto umění ovládnout. Ve školách nás to nenaučí...

Odpolední ScioŠkola

Odpolední ScioŠkola

Chcete probudit v dětech chuť objevovat a učit se? Dopřát jim možnost rozvíjet silné stránky, komunikační dovednosti,...

Semestrální kurz Dialogického jednání

Semestrální kurz Dialogického jednání

Dialogické jednání je komplexní psychosomatická disciplína, která přivádí člověka k sobě, otevírá mu pohled na to,...

Kroužek Moderní yoyování

Kroužek Moderní yoyování

Kurzy

Organizátorský kurs Praha

Fotka z víkendovky kursu

Kurz je určen pro začínající organizátory zážitkových akcí především pro mládež, ale díky širokému záběru a praktickému...

LETNÍ HERECKÉ KURZY

LETNÍ HERECKÉ KURZY

Kurzy herectví proběhnou formou příměstského tábora a jsou určeny všem dětem, které mají chuť zdokonalit svůj přirozený...

Kurz animace

Kurz animace

Otevíráme další pravidelný kroužek animace pro malé milovníky filmových kouzel!

Dětské divadelní studio OLDstars

Dětské divadelní studio OLDstars

Rád si hraješ a zažíváš dobrodružství? Chceš vědět, co všechno musí umět herec a jak to vypadá v opravdovém divadle?...