Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T), národní kvalifikační zkouška

Vesna, o.p.s. pořádá národní kvalifikační zkoušku: Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T).

Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T), národní kvalifikační zkouška

V rámci průběhu zkoušky jsou ověřovány lektorské dovednosti uchazeče, nejedná se však o ověřování odborných dovedností tvořících obsah výuky. Před zkouškou je nutné, aby si uchazeč detailně prostudoval Hodnoticí standard pro tuto profesní kvalifikaci, který nalezne včetně dalších důležitých informací v platném znění na webu http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-581-Lektor_dalsiho_vzdelavani

Uchazeč na konkrétní zkoušku již přijde s písemnou a elektronickou přípravou, která bude koncipována tak, aby došlo k předvedení všech bodů hodnotícího standardu. Prokázání schopnosti ovládat běžně užívané prezentační techniky (např. HW, SW) se provádí předvedením části výuky s využitím prezentace v PowerPointu.

Písemná příprava i ústní zkouška s ověřením všech kompetencí probíhá v učebně Vesny, o.p.s. za přítomnosti 2 autorizovaných zástupců.

Konkrétní podmínky, předpoklady a další informace budou zaslány uchazečům po odevzdání přihlášky.

Termín pro podávání přihlášek:

minimálně 30 dnů před zkouškou

Celková doba zkoušky:

Doba zkoušky se pohybuje v rozmezí 2-4 hodin.

Autorizovaní zástupci autorizované osoby:

Mgr. Milan Heroudek

Ing. Michal Klumpner

Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

Přihlášky a informace:

Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

mob. 734 730 275, l.klumpnerova@vesnaspolek.cz

Zkouška probíhá v čase 9:00 - 14:00.

Informace ke zkoušce obdržíte po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky ke zkoušce. Zároveň si stáhněte přihlášku ve wordu, vyplňte ji ručně a zašlete na adresu: Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno, písemně zaslaná přihláška je podmínkou ministerstva.

 

Kontakty

Kontaktní osoba: Pavla Filipová
Telefon: 733 506 684
E-mail: info@vesnaspolek.cz

  • typ kurzu
    • jiný Národní kvalifikační zkouška

Další záznamy v rubrice...

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný kurzu MŠMT, pro nejen zdravotníky na letních táborech, lyžařských kurzech, školách v přírodě, ale i pro...

Dramatické kroužky pro děti a mládež

Foto: Alice Bochňáková Photography

Dramatické kroužky TALENT drama studia, z.s. pro děti a mládež 4-18 let zaměřené na autorskou tvorbu a divadlo.

Dramaťák pro dospělé D-talent

Z představení D-talentu Loutkář. Foto: Alice Bochňáková Photography

Pravidelná dramaticko-divadelní skupina D-talent (TALENT drama studio, z.s.) pro dospělé zabývající se autorskou tvorbou....

Letní malířský plenér s malířem Adamem Kašparem

Letní malířský plenér s malířem Adamem Kašparem

Láká Vás malovat a kreslit přímo v přírodě? Rádi byste si užili příjemný čas naplněný malováním? Odhoďte na chvíli...

Letní malířský plenér

Letní malířský plenér

...

Školení hlavních vedoucích s akreditací MŠMT ČR

Srdečně vás zveme na školení hlavních vedoucí s akreditací MŠMT ČR.

Školení hlavních vedoucích táborů

Školení pro hlavní vedoucí dětských táborů s akreditací MŠMT.

Hliněné omítky, izolace ze slaměných balíků (CZ/SK)

Hliněné omítky, izolace ze slaměných balíků (CZ/SK)

Praktický workshop přímo na stavbě nízkorozpočtového a zároveň také nízko-energetického domu z přírodních a recyklovatelných...

Přírodní stavitelství Brno (CZ)

Přírodní stavitelství Brno (CZ)

Seminář pro ty, kdo si chcete zlepšit vnitřní klima hliněnými omítkami nebo postavit zdravý dům nebo vás zajímají stěhovatelné...

Přírodní stavitelství Praha (CZ)

Seminář pro ty, kdo si chcete zlepšit vnitřní klima hliněnými omítkami nebo postavit zdravý dům nebo vás zajímají stěhovatelné...

Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T), národní kvalifikační zkouška

Vesna, o.p.s. pořádá národní kvalifikační zkoušku: Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T).

Národní kvalifikační zkouška - Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže (kód: 75-009-N)

Vesna, o.p.s. vypisuje národní kvalifikační zkoušku: Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže (kód:...

Školení hlavních vedoucích

Zveme Vás na školení hlavních vedoucích, s akreditací MŠMT ČR. Lektoři, kteří u nás školí, jsou aktivními pořadateli...

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2017

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2017

Kurz je akreditován MŠMT a bude zakončen písemnou, praktickou a ústní zkouškou. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení...

Vedoucí dětského kolektivu 2017

Vedoucí dětského kolektivu 2017

Kurz je pro instruktory a oddílové vedoucí letních táborů a vedoucí a instruktory kroužků a oddílů s celoroční činností....