Školící a vzdělávací středisko ČTU Blansko-Obůrka
​Kurz pro hlavní vedoucí táborů
​Kurz pro hlavní vedoucí táborů
​Kurz pro hlavní vedoucí táborů

​Kurz pro hlavní vedoucí táborů

Kurz je akreditován MŠMT a je ukončen závěrečnou zkouškou. Účastník kurzu získá osvědčení k výkonu funkce hlavního vedoucího na letních táborech. Kromě samotného osvědčení nabízíme také spoustu znalostí, praktických rad, zkušeností a nezapomenutelných zážitků.

Zahájení kurzu a první přednášky ve čtvrtek večer, ukončení v neděli odpoledne závěrečnou zkouškou.

Kurz je určen nejen osobám vykonávajícím funkci hlavního vedoucícho na dětských táborech, velmi doporučujeme jeho absolvování také všem vedoucím dětských kolektivů. Získané informace i praktické znalosti mohou být velmi užitečné všem, kdo vykonávají činnost s dětmi.

Z našeho kurzu si odnesete nejen "úřední papír", kvůli kterému pravděpodobně právě teď prohlížíte tyto stránky. Nabídneme Vám k němu také spoustu znalostí, praktických rad, zkušeností a nezapomenutelných zážitků.

Kurz vedou zkušení lektoři – dlouholetí vedoucí táborů a dětských oddílů, kteří s dětmi stále aktivně pracují, znají nejen teoreticky ale i prakticky problematiku táborů a práce s dětmi. Absolvent kurzu získá  znalosti z oblasti práva, bezpečnosti, pedagogiky, psychologie, metodiky, první pomoci a hygienických předpisů, ekonomiky a obecného povědomí o neziskových organizacích našeho typu. Všechna témata jsou zaměřena na činnost s dětmi, na prevenci možných úskalí, předání rad a zkušeností. Celý kurz je veden nejen v rovině teoretické (přednášky a výukové filmy a prezentace), velká část je zaměřena na praktická cvičení a umění situaci zvládnout v "terénu".

Cena zahrnuje: přednášky a cvičení, závěrečnou zkoušku, metodický materiál,  registrační poplatek,  poplatek za vystavení osvědčení. Čaj, káva, nealko šťáva k dispozici po celou dobu kurzu k dispozici.

Ubytování, stravování:  Za příplatek celkem 150,- Kč je možno využít ubytování přímo v našem středisku na Obůrce - je v kategorii „turistické“ … vlastní spacáky nutné, další info o ŠVS Obůrka na www.ctujm.cz). Za příplatek 580,- Kč  stravování po celou dobu akce (jídlo je dobré a je ho dost !), hlad je náš společný nepřítel.  Cena kurzu včetně ubytování a stravování je celkem 1.650,- Kč.

V případě, že požadujete ubytování hotelového typu, můžete (samozřejmě ve vlastní režii a na základě vlastní objednávky) využít  hotelu Panorama nebo Vyhlídka v nedalekých Češkovicích nebo přímo na Obůrce Penzion Obůrka.

Podrobné informace lze získat na www.ctujm.cz (v sekci školení, kurzy).  K dispozici je též spousta fotografií z minulých kurzů - můžete se podívat, co vás čeká :-) .

Kontakty

Kontaktní osoba: Petr Hlaváč
Telefon: 737823850
E-mail: vr@ctujm.cz

  • typ kurzu
    • hlavní vedoucí

Další záznamy v rubrice...

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný kurzu MŠMT, pro nejen zdravotníky na letních táborech, lyžařských kurzech, školách v přírodě, ale i pro...

Dramatické kroužky pro děti a mládež

Foto: Alice Bochňáková Photography

Dramatické kroužky TALENT drama studia, z.s. pro děti a mládež 4-18 let zaměřené na autorskou tvorbu a divadlo.

Dramaťák pro dospělé D-talent

Z představení D-talentu Loutkář. Foto: Alice Bochňáková Photography

Pravidelná dramaticko-divadelní skupina D-talent (TALENT drama studio, z.s.) pro dospělé zabývající se autorskou tvorbou....

Letní malířský plenér s malířem Adamem Kašparem

Letní malířský plenér s malířem Adamem Kašparem

Láká Vás malovat a kreslit přímo v přírodě? Rádi byste si užili příjemný čas naplněný malováním? Odhoďte na chvíli...

Letní malířský plenér

Letní malířský plenér

...

Školení hlavních vedoucích s akreditací MŠMT ČR

Srdečně vás zveme na školení hlavních vedoucí s akreditací MŠMT ČR.

Školení hlavních vedoucích táborů

Školení pro hlavní vedoucí dětských táborů s akreditací MŠMT.

Hliněné omítky, izolace ze slaměných balíků (CZ/SK)

Hliněné omítky, izolace ze slaměných balíků (CZ/SK)

Praktický workshop přímo na stavbě nízkorozpočtového a zároveň také nízko-energetického domu z přírodních a recyklovatelných...

Přírodní stavitelství Brno (CZ)

Přírodní stavitelství Brno (CZ)

Seminář pro ty, kdo si chcete zlepšit vnitřní klima hliněnými omítkami nebo postavit zdravý dům nebo vás zajímají stěhovatelné...

Přírodní stavitelství Praha (CZ)

Seminář pro ty, kdo si chcete zlepšit vnitřní klima hliněnými omítkami nebo postavit zdravý dům nebo vás zajímají stěhovatelné...

Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T), národní kvalifikační zkouška

Vesna, o.p.s. pořádá národní kvalifikační zkoušku: Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T).

Národní kvalifikační zkouška - Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže (kód: 75-009-N)

Vesna, o.p.s. vypisuje národní kvalifikační zkoušku: Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže (kód:...

Školení hlavních vedoucích

Zveme Vás na školení hlavních vedoucích, s akreditací MŠMT ČR. Lektoři, kteří u nás školí, jsou aktivními pořadateli...

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2017

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2017

Kurz je akreditován MŠMT a bude zakončen písemnou, praktickou a ústní zkouškou. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení...

Vedoucí dětského kolektivu 2017

Vedoucí dětského kolektivu 2017

Kurz je pro instruktory a oddílové vedoucí letních táborů a vedoucí a instruktory kroužků a oddílů s celoroční činností....