Vychází nová kniha Skautské vize

Skautské vize
Martin Říha, Jitka Taussiková

Publikace Skautské vize přibližuje v obsáhlých rozhovorech deset známých osobností, které pojí jedno společné téma – jsou ovlivněny skautskou výchovou.

Po kavárenských debatách z cyklu Skautská vize nezůstávají jen zážitky vázané na místo a čas, ale nyní také záznam v podobě stejnojmenné knižní publikace. Skautské vize jsou knihou inspirujících rozhovorů, textových záznamů ze setkání a povídání si s výjimečnými osobnostmi různého věku, povah, profesí i životních cest. O svůj pohled na svět se v knize Skautské vize podělili Tomáš Hanák – herec, moderátor; Helena Illnerová – fyzioložka, biochemička; Zdeněk Kudrna – ekonom, komentátor; Jan Macháček – novinář, hudebník; Václav Marhoul – scénárista, režisér; Šimon Pánek – ředitel Člověka v tísni; Karel Schwarzenberg – politik, bývalý ministr; Olga Špátová - dokumentaristka, Marek Vácha – kněz, biolog a Stanislav Balík – politolog, komentátor. Zdánlivě nesourodý výběr výrazných individualit pojí dohromady kratší či delší, dávné či trvající, setkání se skautingem.

„Jako by zkušenost se skautingem tvořila zvláštní most, který způsobuje, že lidé, aniž by se předtím znali, napříč generacemi, a s naprosto odlišným společenským postavením, si z ničeho nic tykají, oslovují se přezdívkami, mají si o čem povídat a bez zbytečného vysvětlování vědí, že mají v něčem podobný pohled na svět,“ uvádí v předmluvě knihy Miloš Říha, ředitel Skautského institutu a moderátor rozhovorů.

Kniha Skautské vize byla pokřtěna na slavnostním večeru, který se konal u příležitosti 25 let od třetího obnovení skautského hnutí v neděli 30. listopadu v pražské Baráčnické rychtě.

Debaty Skautské vize pořádá Skautský institut, jehož posláním je přibližovat stoletý fenomén skautského hnutí u nás i ve světě a prohlubovat vztah jeho členů i veřejnosti k hodnotám, o které se skautské hnutí opírá. Více na www.skautskyinstitut.cz, kde najdete také aktuální i archivní videozáznamy Skautských vizí.

Junák – svaz skautů a skautek ČR má přes 50 tisíc členů a je největší výchovnou dětskou organizací v ČR. Skauting je největší výchovné hnutí pro děti a mládež na světě – hlásí se k němu okolo 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa.

Internet: www.skaut.cz

  • žánr
    • jiné kniha rozhovorů

Další záznamy v rubrice...

Emoční balast. Zbavte se nevědomé manipulace

Manipulace je v mezilidských vztazích všudypřítomná

Kniha přináší neotřelý pohled na všudypřítomnou manipulaci v mezilidských vztazích. Popisuje toxické trio obranných...

Jak vyzrát na duchy?

Jak vyzrát na duchy?

Duchové určitě vypadají strašně a nepřemožitelně. Ale ve skutečnosti, když známe jejich slabosti, je velmi snadné nad...

Vývojová psychologie

Kniha Vývojová psychologie

Publikace podává srozumitelný výklad vývoje člověka napříč celým životním cyklem. Pohled na vývoj člověka je pojat...

Hry plné nápadů a fantazie - Do klubovny i do přírody

Hry plné nápadů a fantazie - Do klubovny i do přírody

Kniha obsahuje řadu námětů pro tvořivé hry a činnosti, které si děti mohou vyzkoušet ve škole, v družině, na škole...

Kamarádi z hájenky - Hry a aktivity pro rozvoj pohybových schopností předškolních dětí

Kamarádi z hájenky - Hry a aktivity pro rozvoj pohybových schopností předškolních dětí

Soubor krátkých příběhů je rozdělený podle ročních období. Hlavní hrdinové, malý Tonda a jeho jezevčík Aram, provázejí...

Svět plný hádanek

sVĚT PLNÝ HÁDANEK

Ucelený soubor hádanek pro děti předškolního a mladšího školního věku, s jejichž pomocí si děti srozumitelnou a zábavnou...

Jak přežít šikanování

Jak přežít šikanování

Šikana. Téma, které se týká každé školy a dokonce i každé školní třídy. Děti, které někdo šikanoval, se cítí...

Aby dobro neškodilo

Aby dobro neškodilo

Rozhovor se Šimonem Pánkem, mužem, který věnoval velkou část svého života humanitární pomoci a to z různých pozic. Člověka,...

Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ

Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ

Závažné postižení sluchu není automaticky „vstupenkou“ do speciální školy.

Slovník speciální pedagogiky

Slovník speciální pedagogiky

Pravděpodobnost, že se dnes učitel nebo vedoucí dětského oddílu setká s dítětem, které má nějaký handicap či speciální...

Umění komunikace s dětmi

Umění komunikace s dětmi

Všichni, kdo pracujeme s dětmi nebo dokonce máme děti svoje, s nimi musíme denně komunikovat. A že to není vždycky jednoduché....

Máme dítě s ADHD

Máme dítě s ADHD

Co znamená „hyperaktivita“? Jsou to jen zlobivé děti, nebo jsou zvídavé a šikovné, ale „neposedí“ a hůře se soustředí?...

Sebedůvěra – cesta k úspěchu

Sebedůvěra – cesta k úspěchu

Co brání úspěchu a dosažení důvěry v sebe sama? Ovládá vás strach, nerozhodnost a pochyby? Známý český psycholog vás...

Zabavte malé neposedy

Zabavte malé neposedy

Na co si dnes budeme hrát? Nejčastější otázka neposedných dětí. Skřítek Jablůněk má spoustu zajímavých nápadů,...

Jak se jmenuje tahle knížka?

Jak se jmenuje tahle knížka?

V novém, upraveném vydání vychází tato slavná kniha amerického matematika, v níž nás zve třeba na ostrovy poctivců a...