2. Má zajímavý program

Program tábora je pestrý, zajímavý, ucelený, odpovídá věkovému složení účastníků, vychází z dlouhodobé činnosti a je zajišťován s dostatečným předstihem (např. připravená celotáborová hra).

Program je základní složkou náplně tábora a proto musí být pestrý a zábavný. Měl by dětem dávat prostor k realizaci, využití a rozšíření jejich schopností a vědomostí (viz bod 7). Zároveň by pro ně měl být přiměřeně obtížný, aby některé děti „nediskvalifikoval“.

Pro děti je také důležité, aby obsahoval nové různorodé zážitky, jež jsou nejlepším způsobem aktivního odpočinku od běžných stereotypů školního života. Soutěžení a kolektivní spolupráce poskytují mnoho příležitostí k výchově dětí k pozitivním hodnotám sounáležitosti a fair play a dobří vedoucí tyto příležitosti beze zbytku využívají.

Program tábora je připraven s dostatečným předstihem, aby se s ním rodiče mohli seznámit.

ZPĚT NA PŘEHLED

Články