Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže

Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže

Minulý týden se sešlo sedmdesát dětí a mladých lidí z deseti krajů České republiky. Začalo totiž dvanácté zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM), jehož letošním tématem bylo Postavení mládeže v ČR. Od 13. do 15....

... listopadu na zasedání NPDM probíhaly workshopy s tématy Mládež minulá a dnešní, Role dítěte x student x pracovník, Mládež a vzdělávání, Mládež a média, Mládež a informace, participace, volný čas, Kyberšikana, Možnosti mladých a Etika a rétorika. Kromě workshopů se delegáti zasedání zúčastnili také diskuze s ministrem pro lidská práva a menšiny Michaelem Kocábem, se kterým rozebírali především události 17. listopadu 1989 a také roli mládeže tehdy a dnes. Nejvýznamnější událostí pro delegáty NPDM bylo Slavnostní zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže v Senátu PČR, které se konalo pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PČR Aleny Gajdůškové. Zde bylo projednáváno a později schváleno nejen usnesení, vyplývající z diskuzí a workshopů, ale především zde bylo také zvoleno nové Vedení NPDM, tedy předseda a první a druhý místopředseda. Současně se Zasedáním NPDM probíhaly také Národní oslavy k 20. výročí podepsání Úmluvy o právech dítěte, ke kterým se NPDM připojilo. Posledním bodem v programu byla diskuze na téma parlamentování, občanství, demokracie. Velká reportáž z 12. zasedání NPDM vyjde v prvním čísle časopisu Parlamenťák, který NPDM vydává. Zde se mohou prezentovat i ostatní mládežnické parlamenty, ať už školní, městské či krajské. Národní parlament dětí a mládeže je tzv. „střecha“ pro parlamenty dětí a mládeže v ČR na všech úrovních (kraj, město, škola). Je to projekt, který je založen na aktivní výchově k občanství. Realizuje jej program Participace, který je základním článkem sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Duha.

Internet: www.participace.cz

Dále čtěte...

Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže

19.11.09 | ... listopadu na zasedání NPDM probíhaly workshopy s tématy Mládež minulá a dnešní,...

X. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže

21.11.07 | ... Jeho členové jsou voleni prostřednictvím školní samospráv, městských zastupitelstev...