Setkání 2012 a Cena ČRDM Přístav

Setkání 2012 a Cena ČRDM Přístav

Lobkowiczký palác v areálu Pražského hradu se stal 7. prosince dějištěm výročního Setkání 2012, pořádaného Českou radou dětí a mládeže (ČRDM).

Zhruba čtyřhodinová akce, určená zástupcům členských sdružení ČRDM a hostům z partnerských organizací a institucí byla rozdělena do tří hlavních bloků.

Prvý nabídl účastníkům Setkání debatu s místopředsedou Senátu PČR Přemyslem Sobotkou, ucházejícím se v přímých prezidentských volbách o úřad hlavy státu (zváno bylo celkem jedenácti kandidátů). Druhý blok se věnoval legislativě a třetí přinesl odpověď na otázku, čí jména se letos přiřadí k laureátům Ceny ČRDM "Přístav", udělované každoročně těm, kdo významně podporují činnost sdružení dětí a mládeže.

Nositeli Ceny Přístav 2012 se stali: ředitel odboru školství a zdravotnictví MČ Praha 3 Přemysl Hrabě, společnost Hennlich s.r.o., starosta města Nasavrky Milan Chvojka, starosta obce Tuchlovice Karel Burda, starosta obce Hajnice Petr Červený a referent stavebního úřadu města Lovosice Jiří Novotný. Ocenění jim letos předávala společně se zástupci ČRDM představitelka rodu Lobkowiczů paní Alexandra.

Přemysl Sobotka v hodinové rozpravě nejprve ocenil půdorys, na němž členská sdružení ČRDM nacházejí v rozmanitosti svých zájmů – namátkou jmenoval folkloristy a skauty – styčnou plochu. „To, že se staráte o mládež a děti, je pro mě strašně dobrá záležitost, protože tam je budoucnost, tam jsou ti, kteří nás vystřídají a obohatí zase trošku náš život,“ podtrhl. Připojil pak vzpomínku na své rané dětství a rodiče, kteří po roce 1945 obnovovali liberecký Sokol. „Pak nám našeho učitele zavřeli a zlikvidovali i mého tátu, tak jsem do toho Sokola přestal chodit. Přesto jsem byl v tom (sokolském) duchu vychováván – a myslím, že kód, který jsem dostal, byl a je čitelný. Řeknu to ve zkratce: nemám rád –ismus, mám rád demokracii,“ uvedl Přemysl Sobotka k důvodům, proč se po roce 1989 politicky angažoval a ve vrcholné politice dodnes zůstal.

Ačkoliv některé otázky, na něž odpovídal (např. školné, náš vztah k EU apod.), byly z podstaty polemické, bylo znát, že místopředseda Senátu je zvyklý nazývat věci pravými jmény a stát si za svým názorem. „Slovo suverenita je pro mě (druhově) stejný pojem, jako je vlastenectví – ale to neokázalé, to, co bychom měli mít uložené (hluboko v sobě) a to, co – doufám pevně – vy taky dětem říkáte. To je hrdost na naše symboly – na vlajku, na hymnu... Vám to nemusím vysvětlovat, ale mnoho lidí v této zemi zapomnělo a trošku se schovávají za ten naivní pocit, že z Bruselu létají pečení holubi a že vlastně nemusíme nic dělat, že oni to za nás vyřeší,“ podotkl Přemysl Sobotka.

V právním okénku se předseda ČRDM Aleš Sedláček spolu s advokátkou Alenou Hájkovou zevrubně zabývali tématy veřejné prospěšnosti, transparentností rejstříku spolků či vývojem nové dobrovolnické legislativy. Právní expertka spolupracující s ČRDM Alena Hájková na základě zodpovězených dotazů ze sdružení rovněž rozebrala některé důležité okolnosti týkající se posuzování toho, zda daná organizace je či není tzv. veřejným zadavatelem. V případě pochyb je dobré získat jistotu dotazem směřujícím na ministerstvo vnitra – a mít pak jejich stanovisko černé na bílém, upozornila. V rámci právního okénka se hovořilo také o problematice transformace občanských sdružení na obecně prospěšné společnosti, o některých přechodných ustanoveních Občanského zákoníku nebo o ručení pobočných spolků za spolek hlavní a naopak.

Setkání je již tradiční akcí ČRDM. Koná se v adventním čase, zpravidla během první prosincové dekády, a mívá společensko-pracovní ráz. Skýtá prostor jednak ke kontaktům zástupců členských sdružení ČRDM mezi sebou i s pozvanými hosty, a jednak k zevrubnému rozboru vybraných aktuálních témat.

Internet: www.crdm.cz

Dále čtěte...

Setkání 2012 a Cena ČRDM Přístav

13.12.12 | Zhruba čtyřhodinová akce, určená zástupcům členských sdružení ČRDM a hostům z partnerských...

ČRDM získala licenci ke Kartám mládeže EYCA

24.5.12 | Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) se dne 14. května 2012 stala členem mezinárodní organizace...

ČRDM vysadila poslední ze stovky svatoanežských lip

16.11.11 | Čerstvě vysazený kmínek je posledním ze stovky těch, které mají v rámci akce uspořádané...

Udílení Ceny ČRDM Přístav čeká jubilejní desátý ročník

23.9.11 | Text emotivního poselství, ukrytého v umně zkrášlené láhvi, si letos přečtou další...

Práce dobrovolníků v dětských sdruženích ČRDM má hodnotu téměř miliardy korun ročně

15.6.11 | Česká rada dětí a mládeže zpracovala rozsáhlou analýzu financování „volnočasových“...

Jednu z Cen Přístav 2010 od ČRDM dostal Roman Línek

30.1.11 | Cena Přístav je udělována těm zastupitelům a pracovníkům státní správy, kteří se...