Mikulášský orientační závod Prahou
Mikulášský orientační závod Prahou
Mikulášský orientační závod Prahou

Mikulášský orientační závod Prahou

Jestli už vám bylo 6 let a chcete si zasportovat, zasoutěžit a porovnat své síly a znalosti s ostatními, poběžte orientační závod Prahou!

Nejedná se o profesionální orientační závod. Soutěží se v několika kategoriích, které jsou odstupňované podle věku závodníků, náročnosti otázek a délky jednotlivých tras.

Cílem hry je zvýšit schopnost dětí a mládeže orientovat se v Praze a navštívit místa, která nejsou běžně navštěvována (což platí i pro dospělé závodníky a rodinné hlídky), nebo místa, která navštěvovaná sice jsou, ale jejich umělecký, kulturní či historický význam bývá často opomíjen.

Závod je vždy zaměřen na konkrétní téma, podle kterého jsou volena místa, která hlídky navštíví, a i otázky, na které musí odpovědět. Snahou organizátorů je zapojit do hry všestranné schopnosti závodníků, tzn. fyzickou sílu a vytrvalost, bystrý úsudek, rychlost a vhodné naplánování trasy, spolupráci skupiny, společné rozhodování, využívání znalostí jednotlivců pro potřeby týmu a mnohé další.

Zaujalo vás to? Pak si vyhraďte čas v sobotu 3. prosince 2011 od 9 hodin. Start i cíl jsou v Malostranském gymnáziu (Josefská 7, Praha 1).

Časový průběh:
Registrace závodníků:
Cca 9:00 – 9:30 hod.
Informace o závodu:
Cca v 9:45 hod.
Start: Cca v 10:00 hod. (start hlídek v intervalech)
Cíl: Na stejném místě jako start do časového limitu (bude upřesněn v informacích o závodu)
Občerstvení: Bude podáváno již tradičně v bohatém výběru po doběhu jednotlivých hlídek.
Vyvěšení odpovědí: Správné odpovědi budou vyvěšeny v cíli po doběhu poslední hlídky.
Protesty: Ústně či písemně ihned vedoucímu závodu.
Doprovodný program: Během zpracovávání výsledků, pro vás máme připravené doplňkové soutěže v prostorách Gymnázia.
Výsledky: Cca ve 14:40 hod. Součástí vyhlašování vítězů je i předávání cen.
Předpokládaný konec: cca v 15:00 hod.
Internet: www.rekakvs.cz/moz.php

Dále čtěte...

Mikulášský orientační závod

20.11.13 | Mikulášský orientační závod Prahou, konaný každoročně vždy první sobotu v prosinci,...

Mikulášský orientační závod Prahou

14.11.11 | Nejedná se o profesionální orientační závod. Soutěží se v několika kategoriích, které...

Mikulášský orientační závod Prahou

9.11.10 | Závod je určen pro závodníky od 6 let, kteří si chtějí zasportovat, zasoutěžit a porovnat...