Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památkou, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury.

E-mail: prohlidky.info@gmail.com
Web: www.staraciastirna.cz
Telefon: 777 790 219

Mapa

Zajímavosti v okolí

1.57 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností pocházejících z let 1158 až 1935. Tyto dokumenty jsou dokladem suverenity a existence Českého státu. Jedná se o nejvýznamnější a nejcennější archivní listiny České republiky. Jádrem jsou dokumenty do roku 1620. Listiny byly součástí státního pokladu...

1.62 km

Ekodomov, o.s.

Posláním sdružení je podporovat životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě; zvýšit povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů; prosazovat využívání obnovitelných zdrojů energie a surovin a prosazovat technologie a výrobní postupy,...

Planetárium Praha
1.88 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu 1960. V roce 1979 se Planetárium oddělilo od tehdejšího PKOJF a stalo se jedním ze středisek Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. V květnu 1991 byl po náročné komplexní rekonstrukci zahájen provoz v rekonstruovaném astronomickém sále (nyní...

2.18 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než jednoho sta historických kolejových vozidel, mezi nimiž je čtyřicet parních lokomotiv. V muzejní expozici je vystavena pouze část této rozsáhlé kolekce, zbytek je uložen v depozitářích nebo zapůjčen pro mimomuzejní prezentaci.

2.58 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vila v Praze na Ořechovce (Nad Hradním vodojemem 14, čp. 642, Praha 6 - Střešovice). Nechal si ji postavit František Müller zámožný spolumajitel stavitelské firmy Kapsa-Müller - od architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty, když se chtěl s rodinou přestěhovat...

2.69 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem.

2.86 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze, centrum Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více než 9000 m². Historická radnice, Týnský chrám, Husitský kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, palác Kinských, dům „U kamenného zvonu“ a další pozoruhodné...

Historické jádro Prahy
2.94 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na světě. Celkem je zde 1322 památkově chráněných objektů. Rezervace zahrnuje Staré Město, Malou Stranu, Hradčany, Nově Město a Pražský Hrad

Vzdálenější okolí

3.21 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší...

Štefánikova hvězdárna
3.23 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských...

3.46 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina...

4.19 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších...

4.27 km

Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela...

4.33 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů,...

4.97 km

Kobyliská střelnice

Kobyliská střelnice vznikla v roce 1890 na okraji...

5.19 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad...

5.32 km

Hradiště Šárka

Šárecké hradiště (také hradiště Šárka)...

5.89 km

Čestná pohřebiště na Olšanech

V roce 1978 bylo prohlášeno za NKP čestné pohřebiště...

6.18 km

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek,...

Bobová dráha Praha - Prosek
6.23 km

Bobová dráha Praha - Prosek

Trať je dlouhá téměř kilometr, dráha se nejvyšší...