Břevnovský klášter

Dnešní barokní budovy kláštera včetně kostela sv. Markéty, konventu a prelatury pocházejí z let 1708-1740.Vnitřní zařízení a výzdobu kostela navrhoval jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer, na postranních oltářích je šest obrazů Petra Brandla, fresky od Jana Jakuba Stevense. Na kůru jsou cenné barokní varhany. Pod chórem kostela je nedávno odkrytá krypta románské basiliky z poloviny 11. století. Na jižní stěně kostela je gotický náhrobek šumavského poustevníka Günthera – Vintíře. V klášteře jsou fresky a štuky od bratří Asamů, velkolepý Tereziánský sál a cenná knihovna. Starý konvent naproti kostelu je prostá stavba ze 17. století, komplex hospodářských budov i barokní zahrada jsou z 18. století.

Web: http://www.petrinska-rozhledna.cz/brevnovsky-klaster.php

Mapa

Zajímavosti v okolí

1.77 km

Müllerova vila od Adolfa Loose

Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vila v Praze na Ořechovce (Nad Hradním vodojemem 14, čp. 642, Praha 6 - Střešovice). Nechal si ji postavit František Müller zámožný spolumajitel stavitelské firmy Kapsa-Müller - od architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty, když se chtěl s rodinou přestěhovat...

2.15 km

Hradiště Šárka

Šárecké hradiště (také hradiště Šárka) bylo významné hradiště raného středověku. Podle archeologických nálezů kostí zvířat bylo území plošiny nad soutěskou Džbán na území dnešní Prahy osídleno již od starší doby kamenné. Lidé zde sídlili pravděpodobně eště před příchodem Slovanů...

2.18 km

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda je renesanční letohrádek, stojící ve stejnojmenné oboře v Praze-Liboci, 7 km západně od středu města v obvodu Praha 6.Letohrádek byl v roce 1962 zařazen na seznam národních kulturních památek. V současné době je zpřístupně veřejnosti a uvnitř je umístěna expozice o bitvě na...

Štefánikova hvězdárna
3.00 km

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v petřínských sadech u Hladové zdi, vybudované v době panování Karla IV. "Zřízení lidové observatoře astronomické v Praze, knihovny a čítárny, přístupné nejširším kruhům, šíření a popularisování výsledků moderní astronomie" byly hlavními cíli České astronomické...

3.43 km

Archiv České koruny

Archív České koruny je soubor 2 525 písemností pocházejících z let 1158 až 1935. Tyto dokumenty jsou dokladem suverenity a existence Českého státu. Jedná se o nejvýznamnější a nejcennější archivní listiny České republiky. Jádrem jsou dokumenty do roku 1620. Listiny byly součástí státního pokladu...

4.27 km

Stará čistírna odpadních vod 1906 v Praze - Bubenči

Stará čistírna odpadních vod je národní kulturní památkou, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury.

4.32 km

Chrám sv. Bartoloměje

Děkanský chrám sv. Bartoloměje je největší dominantou Husova náměstí v Rakovníku. Stojí na východní straně náměstí v místě, kde již ve 13. století stál kostel sv. Mikuláše, když vyhořel před rokem 1349, byla tu za podpory Karla I. vyzdvižena gotická svatyně. Za husitských válek však kompletně...

4.53 km

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů, zvaný Na Slovanech či Emauzy, byl založen 21. listopadu 1347 českým králem a římským císařem Karlem IV.Nachází se v Praze na Novém Městě, na území vymezeném ulicemi Vyšehradská, Trojická, Pod Slovany a Na Slovanech Původně se klášter nazýval...

Vzdálenější okolí

4.61 km

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je náměstí v Praze,...

4.81 km

Ekodomov, o.s.

Posláním sdružení je podporovat životní styl...

Historické jádro Prahy
4.83 km

Historické jádro Prahy

Tato městská rezervace patří k největším na...

4.94 km

Vyšehrad

Vyšehrad je historické opevnění na skále nad...

4.98 km

Sdružení TEREZA

Naší vizí je společnost, ve které lidé mají...

5.06 km

Národní technické muzeum Praha

Těžištěm sbírky exponátů je soubor více než...

5.33 km

Výtopna Zlíchov Praha

Renovace průmyslových lokomotiv, 4 parní, 4 motorové...

5.34 km

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina...

Planetárium Praha
5.55 km

Planetárium Praha

Planetárium zahájilo pravidelnou činnost 20. listopadu...

Řepora (dříve Tuležim)
5.97 km

Řepora (dříve Tuležim)

Skanzen dává nahlédnout do české lidové architekturu...

6.69 km

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších...

8.15 km

Čestná pohřebiště na Olšanech

V roce 1978 bylo prohlášeno za NKP čestné pohřebiště...