Soutěž pro mladé lidi s podnikatelským duchem

Soutěž pro mladé lidi s podnikatelským duchem

Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr 2009 má za cíl rozvíjet u studentů kreativitu a podnikatelského ducha. Je vyhlášená pro Zlínský kraj a trvá do konce února.

Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr 2009 probíhá v rámci projektu Trenčiansko-zlínská inovační platforma (T-ZIP). Vyhlašovatelem a organizátorem třetího ročníku soutěže o nejlepší podnikatelský záměr je na území Zlínského kraje Technologické inovační centrum s. r. o. 

Cílem soutěže je najít a podpořit nápady studentů zajímavé svým inovačním potenciálem, rozvíjet u studentů kreativitu a podnikatelského ducha, zvýšit zájem studentů o problematiku podnikání a zakládání firem, zvýšit povědomí o nástrojích podpory začínajících podnikatelů ve Zlínském kraji a ocenění nejlepších podnikatelských záměrů studentů.

Zúčastnit se mohou všichni, kdo ve Zlínském kraji studují nebo bydlí.
Soutěží se ve dvou kategoriích: studenti SŠ a studenti VOŠ/VŠ.

Na oficiálních stránkách soutěže najdou soutěžící kromě registračního formuláře a nezbytných pokynů i doporučenou osnovu podnikatelského záměru, kterou se mohou inspirovat při sestavování svého soutěžního příspěvku.


Co by podnikatelský záměr měl obsahovat?
- Kontaktní údaje o soutěžící osobě nebo týmu a kategorii, které se účastní
- Zpracovatele nebo tým zpracovatelů
- Rozbor trhu a marketingovou strategii
- Organizaci řízení a personální zajištění
- Financování záměru
- Analýzu rizik podnikatelské aktivity

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2010. První kolo hodnocení záměrů proběhne v březnu, druhé kolo s prezentací na přelomu března a dubna. Výsledky budou vyhlášené v dubnu 2010.


www.ticzlin.cz/soutez

Dále čtěte...

Vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší podnikatelský záměr 2009/2010

9.5.10 | Technologické inovační centrum s.r.o. (dále jen „TIC“) již třetím rokem pořádá soutěž...

Soutěž pro mladé lidi s podnikatelským duchem

29.1.10 | Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr 2009 probíhá v rámci projektu Trenčiansko-zlínská...