Dětská sdružení se volnočasové komerci svou kvalitou vyrovnají
Dětská sdružení se volnočasové komerci svou kvalitou vyrovnají

Dětská sdružení se volnočasové komerci svou kvalitou vyrovnají

Při úvahách, na jaké volnočasové aktivity své dítě přihlásit, by měli rodiče vzít v potaz, že se dětská sdružení svou kvalitou vyrovnají komerci, a navíc vyjdou podstatně levněji.

S prvními desítkami odučených hodin, jimiž odstartoval nový školní rok, vyvstává před dětmi a jejich rodiči staronová otázka: Jakým způsobem a kde má dítě trávit svůj volný čas? Možná, že letos spolu s ní v některých rodinách zazní ještě další: A budeme na to vůbec mít?

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) proto doporučuje rodičům, aby při řešení zmíněného dilematu vzali do úvahy i možnosti, které jim v tomto ohledu skýtají dětská občanská sdružení. Jejich program totiž nejen že obstojí v konkurenci s komercí, ale nabízí volnočasové aktivity výrazně levněji.

„Dětská sdružení mají u nás letitou tradici, jsou vedena proškolenými dobrovolníky a vyjdou v porovnání s komerčními zájmovými kroužky na zlomek jejich ceny,“ upozorňuje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka. Rozmanité dětské spolky a mládežnické organizace jsou podle něj s těmi mnohdy draze placenými přinejmenším srovnatelné, pokud jde o kvalitu jejich vedení i pestrost jejich zaměření.

„Díky dotacím ministerstva školství, finančním příspěvkům kraje nebo obce a faktu, že vedoucí se o své svěřence starají ve svém volném čase dobrovolně, nekladou na rodinný rozpočet zvláštní nároky,“ vysvětluje podstatu fungování dětských sdružení Ondřej Šejtka.

Pokud jde o členská sdružení ČRDM, akce jimi pořádané mohou být pro rodiče zajímavé ještě z jednoho aspektu. Při aktivitách členských spolků České rady jsou děti díky exkluzivní pojistce ČRDM automaticky pojištěné – a to dokonce i v tom případě, že samy ani nejsou regulérními členy některého z těchto sdružení.

O šíři programové nabídky spolků zaměřených na trávení volného času dětí se mohou rodiče snadno přesvědčit jednak na internetové adrese České rady dětí a mládeže, a jednak díky jejímu portálu Kamchodit.cz. Druhá z uvedených adres obsahuje interaktivní mapu se základními informacemi o objektech sloužících mimoškolní výchově a kontaktech na jejich uživatele z řad skautů, pionýrů, tomíků, mladých hasičů, záchranářů, folkloristů, woodcrafetrů, brontosaurů, debrujárů, mladých chovatelů a dalších. Portál funguje již několik let a aktuálně obsahuje na 3600 záznamů z více než 800 měst a obcí z celé naší republiky.

S volbou vhodného způsobu, jak mohou děti trávit volný čas, pomůže i „Devatero rad ČRDM pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit“. Text si všímá významu celkového osobnostního rozvoje dítěte, připomíná vliv dobré party kamarádů a upozorňuje na přirozenost toho, že dítě své zájmy s přibývajícím věkem mění. Devatero přitom nabádá ke spolupráci rodičů s vedoucími oddílů a podtrhuje význam tzv. zpětné vazby včetně příslušných referencí.

Internet: www.crdm.cz

Dále čtěte...

ČRDM udělila 13 Cen Přístav, dostali ji úřednice, senátoři, ředitelka muzea i generál

13.12.13 | Laureátů a laureátek bylo letos celkem 13 – historicky nejvíce od roku 2002, kdy Česká...

Setkání 2012 a Cena ČRDM Přístav

13.12.12 | Zhruba čtyřhodinová akce, určená zástupcům členských sdružení ČRDM a hostům z partnerských...

Dětská sdružení se volnočasové komerci svou kvalitou vyrovnají

13.9.12 | S prvními desítkami odučených hodin, jimiž odstartoval nový školní rok, vyvstává před...

Ruku na to!, vybízí dobrovolníky nový projekt

10.9.12 | Akce se odehraje po celé naší republice ve dnech 12. – 14. října 2012. Kdykoliv během...

ČRDM získala licenci ke Kartám mládeže EYCA

24.5.12 | Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) se dne 14. května 2012 stala členem mezinárodní organizace...

ČRDM vysadila poslední ze stovky svatoanežských lip

16.11.11 | Čerstvě vysazený kmínek je posledním ze stovky těch, které mají v rámci akce uspořádané...